Ahmet Talat Onay Biyografi-Ahmet Talat Onay Kimdir?

A

Almira

Yeni Üye
Ahmet Talat Onay (d1885- ö. 22 Eylül 1956) siyasetçi.

Çankırı'nın Perdedar Mahallesi'nde doğdu. Eğitimci bir ailenin oğluydu. Babası Hafız Numan Efendi İstanbul'da muallim eğitim aldıktan sonra başmuallim olarak Çankırı'da çalışmıştı. Ahmet Talat orta öğrenimini Çankırı İzmir Sultanisi edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı.

Bu dönemde Anadolu ve Duygu gazetelerinin başyazarlığını yapmaktadır. Yazdığı makalelerle milli duyguların canlandırılmasına çalışır. İzmir'in işgaline karşı gösterdiği tepkiler sebebiyle tutuklanır. Kastamonu'ya edebiyat öğretmeni olarak atanır. Milli mücadeleyi desteklemeye Tiraje 5. ve 6. dönemlerde Giresun milletvekili seçilir.

Özel hayatında acılar çekmiş bir insandır Ahmet Talat. Dört çocuğunu da çeşitli hastalıklar sebebiyle kaybeder. Son dönem yazın hayatında bu acıların etkisi ağır basmaktadır.Başlıca Eserleri Âşık Dertli : Bolu 1928.
Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev'i İst.1928.(C.Kurnaz tarafından yeniden yayınlandı)
Çankırı ŞairleriÇankırı 1933.
Türk Şiirlerinin Vezni1933. (C.Kurnaz tarafından yeniden yayınlandı)
Âşık Tokatlı NuriÇankırı 1933.
Dâstân-ı Ahmet Haramî Çankırı 1933.
Sarı Çiğdemler (Şiirler)İst.1993.
Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı Ankara 1992.
Milli Mücadele Yazıları İstanbul 1995.
 
Üst