Ahmet Reşit Rey Biyografi-Ahmet Reşit Rey Kimdir?

A

Almira

Yeni Üye
Ahmet Reşit ReyAhmet Reşit Rey (1870 Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde üst düzey bürokratlık ve bakanlıklar yapmış bir devlet adamıdır. Türk Beşleri'nden besteci Cemal Reşit Rey'in ve tiyatro yazarı Ekrem Reşit Rey'in babasıdır.

1888'de Mülkiye Mektebi'ni bitirmiş özellikle İttihat ve Terakki içindeki mason mensubiyetli veya Yahudi kökenli kesimlere karşı sözünü sakınmamıştır.

1906'da Kudüs Mutasarrıflığı Mahmut Şevket Paşa olayından dolayı gıyabında mahkum edilince bir süre Paris'te bir süre de Cenevre'de yaşamıştır.

1919'da yurda dönmüştür. Ahmet Tevfik Paşa ve Damat Mehmet Adil Ferit Paşa kabinelerinde tekrar Dahiliye Nazırlığına getirilmiştir. San Remo Konferansında alınan karar gereğince murahhas olarak Paris'e gitmiştir. Sevr Antlaşmasını imzalamayacağını bildirmiş hem murahhaslık görevinden hem de Dahiliye Nazırlığından istifa etmiştir. Galatasaray Lisesi'nde Edebiyat Öğretmenliği'ne tayin edilmiştir.

TBMM 1.Dönem İzmir milletvekilliği yapmıştır.

İstifasından sonra edebi tercümelerde ve fikir hayatında da başarılı olmuştur. Yazarlık ve edebiyat hayatında H. Nazım takma adını kullanmıştır. Eserleri şunlardır; Nazariyat-ı Edebiye (2 cilt) bu gazetede Maziden Hale başlığı altında seri makaleler yayınlamıştır.
 
H

Hoca

Yeni Üye
osmanlı'nın son dönemlerinde yaşamış devlet adamı ve edebiyatçı. aynı zamanda besteci cemal reşit rey'in ve tiyatro yazarı ekrem reşit rey'in babasıdır.
 
M

Muhibbi

Yeni Üye
edebiyat eserlerinde h. nazım takma adını kullanmıştır.eserleri: nazariyat-ı edebiye (2 cilt), racine külliyatı (5 cilt), virgil'in tercümesi, gördüklerim yaptıklarım (1911-1922 arası hatıraları). şehrak adı ile bir günlük gazete çıkarmış, bu gazetede maziden hale başlığı altında seri makaleler yayınlamıştır.
 
Üst