Ahmet Buran

Nehir

Nehir

Admin
Kitaplar:

Prof. Dr. Ahmet BURAN Harput’tan Hazar’a Elazığlı Şairler Elazığ belediyesi yay. Elazığ 2006 ( Doç. Dr. Ali Yıldırım ve Y. Doç. Dr. Tarık Özcan ile)

Prof. Dr. Ahmet BURAN Nimri Dede Hayatı ve Şiirleri Manas Yay. Elazığ 2006

Prof. Dr. Ahmet BURAN Mehmet Bedri Yücesu Hayatı ve Şiirleri ManasYyay. Elazığ 2006 (Ali Yıldırım ile) (Yayına hazır)

Prof. Dr. Ahmet BURAN Türkiye Türkçesi Ağızları Arkış Yay. Elazığ 2006 (Ercan Aklaya ve Fatih Özek ile) Yayına hazırlanıyor.

Prof. Dr. Ahmet BURAN Saatname ………… (Yayına Hazır)

Makaleler:

Prof. Dr. Ahmet BURAN Türkiye’de Standart Dil Yaratma Çabaları ve Kürtçe Muzaffer Özdağ Armağanı C. 4. 2003 s….

Prof. Dr. Ahmet BURAN Konuşma Dili-Yazı Dili İlişkileri ve Cumhuriyet Devrinde Yazı Dilinin Ağızlardan Aldığı kelimeler Üzerine Bir Değerlendirme Zeynep Korkmaz Armağanı TDK yay. Ankara 2004 s. 80-102

Prof. Dr. Ahmet BURAN Türkçe Saatnameler ve Hibetullah İbni İbrahimin Saatnamesi Jurnal of Turkic Civilization Studies Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi No 1 / 2004 s.263-281

Prof. Dr. Ahmet BURAN The Role Of Kyrgyz and Russian Languages in Political Realities of Kyrgyzistan Dialogue (Berween Civil Society and Government in Kyrgyzistan) January 2004 s.30 (dil tartışmasında bir bölüm)

Prof. Dr. Ahmet BURAN Kırgız Tili Söylönböy Kalsa Ölöt Zaman Kırgıztan 2 Aprel 2004 Cıl s. 19

Prof. Dr. Ahmet BURAN Karma Diller Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimlere Dergisi Sayı 13 2005 s. 79-87
(Aynı yazı Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi Tuncer Gülensoy Özel Sayısında da yayınlanacak)

Prof. Dr. Ahmet BURAN Kırgızistan’daki Dillerin Bugünü ve Geleceği Türk Yurdu Sayı 216 Agustos 2005 s. 31-32

Prof. Dr. Ahmet BURAN Türk Tilderinde “Mayram” Sözünün Manilik Çöyrösü Cana Tekteşlik Baylanışı Til Cana Kotormo Cilt 1 /2005 s.38-40 (Çin/ Uygur Özerk Bölgesi)

Prof. Dr. Ahmet BURAN Kavran Alanı- Kelime Alesi İlişkileri Bakımından Türkçede Bayram Prof. Dr. Saim Sakaoğlu Armağanı………….. (yayınlanacak)


Bildiriler:

Prof. Dr. Ahmet BURAN Cumhuriyet ve Dil Türkiye Cumhuriyetinin 80. Yılı Bilgi ve Kültür Şöleni Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 29 Ekim 2003 Bişkek / Kırgızistan (yayınlanmadı)

Prof. Dr. Ahmet BURAN Türkiyadağı Dialektologiyalık Zertteuler men Türkitanudağı Diyalektologiyalık Meseleleri Sersen Amancalov Cene Kazirki Kazak Filologiyasının Özekti Meseleleri Konferentsiyası A. Baytursınulı Atındağı Til Bilimi İnstitutı 25 Kasım 2003 Almatı /Kazakistan (yayınlanmadı)

Prof. Dr. Ahmet BURAN Prosses Osvokniya i Obuçeniya Rodnogo i Nirodnıx Yazıkov Vı Kırgızstane ICANAS XXXVII (Mejdunarodniy Kongress Vostokovedov 16-21 Avgusta 2004 Moskova/ Rusya (yayınlanmadı)

Prof. Dr. Ahmet BURAN Çok Dilli Toplumlarda Dil ve İletişim Sorunları- Kırgızistan örneği 1. Uluslar arası İpek Yolu Tarih ve İletişim Smpozyumu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 17-18 Mayıs 2004 Bişkek/Kırgızistan (yayınlanmadı)
(Ayrıca aynı sempozyumda oturum başkanlığı)

Prof. Dr. Ahmet BURAN 2. Uluslararası Türk Uygarlığı Kongresi Kırgızistan -Türkiye Manas Üniversitesi 4-6 Ekim 2004 Bişkek/ Kırgızistan (oturum başkanlığı)

aaaler: (Yüksek Lisans)

Süleyman Kaan Yalçın İlköğretim 1. ve 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Sözvarlığı Unsurlarının Eğitsel Açıdan Değerlendirilmesi Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elazığ 2005 XVII +245 s. (Danışman: Prof. Dr. Ahmet BURAN)

Gülzada Narmamatova Sanat-ı Digerestter(Metin-İnceleme-Dizin) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bişkek 2005 XII +221 + 38
(Danışman: Prof. Dr. Ahmet BURAN)

Işın Bilge Kağan Selçuk Oş İli Özgön İlçesi Köylerinde Yaşayan Türklerin Ağızları ( İnceleme-Metin-Sözlük) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bişkek 2005 V + 123

Panel-Konferans:

Prof. Dr. Ahmet BURAN Eğitim ve Bilim Dili Olarak Kırgızca Baytik Atındagı Orto Mektep 15 Mayıs 2004 Bişkek/Kırgızistan

Prof. Dr. Ahmet BURAN Orta Asya’daki Kültür ve Uygarlıkların Araştırılması Projesi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 29 Eylül 2005 Ankara

Prof. Dr. Ahmet BURAN Dünyadaki Son Gelişmeler Karşısında Türk Dilinin Geleceği Fırat Üniversitesi ……….. Elazığ

Prof. Dr. Ahmet BURAN Türkiye’de Dil ve Kimlik Sorunları Aydınlar Ocağı …………….Malatya

Prof. Dr. Ahmet BURAN Kırgızistan İzlenimleri TİSAV Elazığ Şubesi……….. Elazığ

Radyo-Televizyon Konuşmaları

Kırgız Dilinin ve Kırgızların Bugünü ve Geleceği (Azatlık Radyosu )
Eğitim-Kültür ve Devlet Dili Olarak Kırgızca(BBC radyosu)
 
Üst