adana kozan tarihi ve resimleri

Hatice

Hatice

Yeni Üye
Tarihçe
Kozan, Adana ilinin bir ilçesidir Adana ovasının Yukarı Ova denilen kısmında düz arazinin tepelik bölgeye geçtiği kesimde kurulmuş olup, il merkezine uzaklığı 68 km'dir İlçe kuzeyde Kayseri, Yahyalı, Feke, Saimbeyli; doğuda Osmaniye, Kadirli; güneyde Ceyhan, İmamoğlu; Batıda Aladağ ilçeleriyle çevrilmiştir İlçenin yüzölçümü 1690 km2'dir

İlçe, geçmişinde Sisiyon, Sisi ve Sis gibi değişik adlar ile anılan antik bir kenttir MÖ 3 binyılda Güney Anadolu sahil ovalarında, Hitit vesikalarının onlara verdikleri isim ile Luvi (Luwi) kavimleri yaşamaktaydılar Ayrıca, Mersin-Yümüktepe ve Tarsus-Gözlükule kazılarında görülen MÖ 3 binyıl Erken Tunç kültürü, bu Luvi kavimlerine ait idi
MÖ 1900-1200 yılları arasında 700 yıl gibi uzun bir süre Anadolu yarımadasına hakim olan Hititler, Çukurova'yı Uru Adania olarak adlandırmışlardır Tarım ve hayvancılık yörede çok gelişmiştir Hitit uygarlığı Adana yöresinde derin izler bırakmıştır (Geç Hitit dönemi)
Daha sonraları Işık Demir ve Bey Demir’in Kozan’ı almasından sonra Çukurova’da Memlük Devleti’nin hakimiyeti görünmektedir Memlükler’in egemenliği devrinde Halep emirlerine bağlı olan Kozan, merkezden gönderilen valiler tarafından idare edilmekteydi Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflamasıyla Anadolu’da beylikler dönemi başlamıştır 1352'de Şahabettin Ahmet bey tarafından kurulan Ramazanoğlu Beyliği uzun süre Memlükler’e bağlı olarak varlığını devam ettirdi Osmanlı İmparatorluğu, Çukurova’yı fethedince Memlükler’in aksine bölgenin idaresini buraların hakimi olan Ramazanoğulları’na bırakmıştır Bu idari uygulamayla Kozan, Adana vilayetine bağlı bir sancak statüsünü almıştır
1516 yılında Osmanlı İmparatorluğu yönetimine geçen Çukurova ve çevresi 1919 yılına kadar 450 yıl süreyle Türk kalmıştır Yeni çağda, yöredeki yerleşme faaliyetleri olarak çeşitli Türkmen boylarının yaşıyor olmasına, Ramazanoğlu ve daha sonraki Osmanlılar’ın iskan faaliyetlerine rastanılmaktadır
1519 ve 1540 yılları arasında yapılan Osmanlı Tahrir Defterleri’ne göre Sis Sancağı; Feke, Anavarza, Lembert, Küpdere ve Parsi-bit (Pars-berd) kalelerinden teşekkül etmekte idi Sis Sancağı cemrini ise, Savcı-hacılu, Eğlen-oğlu, Avşar ve Kavurgalı gibi cem oluşturmaktaydı
Osmanlı İmparatorluğu’nun nüfus ve otoritesinin zayıflaması sonucunda Kozan ve çevresinde ortaya çıkan Kozanoğlu Beyliği, 204 yıl yörede hüküm sürmüştür Kendi başına buyruk hareket eden Kozanoğlu Beyliği’ne son vermek ve merkeze bağlamak için 1865 yılında Derviş Paşa komutasında Fırka-i İslahiye adında bir ordu kuruldu Ahmet Cevdet Paşa da bu orduya danışman olarak katıldı Bu ordu sayesinde Kozanoğlu Beyliği yıkılıp, aşiretler Anadolu içlerine sürgün edildi ve yörede tekrar Osmanlı hakimiyeti sağlanmış oldu 1878 yılında bir kez daha Kozanoğlu isyanı çıktıysa da başarılı olamamıştır
Kozan ilçesi, 8 Mart 1919’dan 2 Haziran 1920 yılına kadar, bir yıl iki ay süreyle, Fransız ve Ermeni işgalinde kalmış ve 1920 yılında da yeniden Türklerin egemenliğine geçmiştir 0 tarihten bu yana Türkiye Cumhuriyeti yönetiminde olan ilçede Kozanoğulları,Yılmazoğulları, Kerimoğulları,Avşar, Sırkıntı, Berber, Menemencioğulları vb birçok Türk boyu yaşamaktadır Ayrıca, Kozan’daki bazı köylerde Arabistan yarımadasından ve Kuzey Afrika’dan göç eden Türkiye vatandaşları da bulunmaktadırgenel gorunum

[URL="http://www.gezginturk.net/img2/kozan-geneljpg-pkjVvWJ6NG.jpg"]
[/URL]

devlet hastenesi


saimbeytlı caddesi


kozan kalesınden kozanin gorunmu


kozan kalesi


kozan kalesinin eskı gornumu

GENEL GORUNUM


tarihi degerler

[URL="http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:eek:penPopImg%28%27/gallery/4%20tarihi%20degerler/a.%20g%C4%B0r%C4%B0%C5%9F%20kapisi.jpg%27,%27A.%20G%C4%B0R%C4%B0%C5%9E%20KAPISI.jpg%27,%20%27600%27,%20%27450%27%29"]
[/URL]
A. GİRİŞ KAPISI[URL="http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:eek:penPopImg%28%27/gallery/4%20tarihi%20degerler/a.jpg%27,%27a.JPG%27,%20%27400%27,%20%27300%27%29"]
[/URL]
A[URL="http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:eek:penPopImg%28%27/gallery/4%20tarihi%20degerler/ak%C3%A7al%C4%B1%20kona%C4%9F%C4%B1.jpg%27,%27ak%C3%A7al%C4%B1%20kona%C4%9F%C4%B1.jpg%27,%20%27600%27,%20%27450%27%29"]
[/URL]
AKÇALı KONAĞı[URL="http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:eek:penPopImg%28%27/gallery/4%20tarihi%20degerler/anavarza%20ala%20kap%C4%B1.jpg%27,%27anavarza%20ala%20kap%C4%B1.jpg%27,%20%27600%27,%20%27450%27%29"]
[/URL]
ANAVARZA ALA KAPı[URL="http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:eek:penPopImg%28%27/gallery/4%20tarihi%20degerler/anavarza.jpg%27,%27anavarza.jpg%27,%20%27600%27,%20%27450%27%29"]
[/URL]
ANAVARZA[URL="http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:eek:penPopImg%28%27/gallery/4%20tarihi%20degerler/a%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1%20%C3%A7ar%C5%9F%C4%B1%20yeni%20hali.jpg%27,%27A%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1%20%C3%87ar%C5%9F%C4%B1%20yeni%20hali.jpg%27,%20%27600%27,%20%27450%27%29"]
[/URL]
AŞAĞı ÇARŞı YENI HALI[URL="http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:eek:penPopImg%28%27/gallery/4%20tarihi%20degerler/b.jpg%27,%27b.JPG%27,%20%27400%27,%20%27300%27%29"]
[/URL]
B[URL="http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:eek:penPopImg%28%27/gallery/4%20tarihi%20degerler/bedesten.jpg%27,%27bedesten.jpg%27,%20%27600%27,%20%27450%27%29"]
[/URL]
BEDESTEN[URL="http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:eek:penPopImg%28%27/gallery/4%20tarihi%20degerler/c.jpg%27,%27c.JPG%27,%20%27400%27,%20%27300%27%29"]
[/URL]
C[URL="http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:eek:penPopImg%28%27/gallery/4%20tarihi%20degerler/d.jpg%27,%27d.JPG%27,%20%27400%27,%20%27300%27%29"]
[/URL]
D[URL="http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:eek:penPopImg%28%27/gallery/4%20tarihi%20degerler/e.jpg%27,%27e.JPG%27,%20%27400%27,%20%27300%27%29"]
[/URL]
E[URL="http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:eek:penPopImg%28%27/gallery/4%20tarihi%20degerler/f.jpg%27,%27f.JPG%27,%20%27400%27,%20%27300%27%29"]
[/URL]
F[URL="http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:eek:penPopImg%28%27/gallery/4%20tarihi%20degerler/g.jpg%27,%27g.jpg%27,%20%27400%27,%20%27300%27%29"]
[/URL]
G[URL="http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:eek:penPopImg%28%27/gallery/4%20tarihi%20degerler/h.jpg%27,%27h.JPG%27,%20%27400%27,%20%27300%27%29"]
[/URL]
H
HOŞKADEM CAMİİ.
[/URL]
 
Üst