Açık Lise Türk Edebiyatı 3 Ders Notlarım

  • Konbuyu başlatan Murat
  • Başlangıç tarihi
Murat

Murat

Yönetici
Güncel müfredata göre hazırlanmış son yıllarda çıkan sorulardan meydana gelen kalıpları kolay öğrenme taktiği ile sunuyoruz. Açık lise Türk edebiyatı 3. sınıf ders notları sayesinde karşınıza çıkacak soruları kolaylıkla cevaplayacaksınız.

- Orhun Anıtları – Doğu Göktürkleri anlatmaktadır. 18. yy ortalarında bulundu. 19. Yy sonunda okunmuştur. M.Ö 8. Yüzyılda yazılmıştır.

- Orhun Yazıtları denince ilk akla gelmesi gereken bilgiler – Wilhelm Thomsen - Tenri, Kül Tigin, Türk - Özne-Tümleç-Yüklem - Türk sözcüğünün geçti ilk yazılı metin. Bilge Kağan hükümdarlığında. II. Göktürk Devleti zamanında yazıldı.

- Fransa Sefaretnamesi – 2. Mehmet Çelebi yazmıştır. Batı’daki okul, hastane vb. yerler anlatılmaktadır.

- İslami Dönem Türk Edebiyatı – Klasik Türk E., Dini-Tasavvufi T.E., Halk E., Anonim Halk E.

- Şu Destanı – Büyük İskender Savaşları, Balasagun’da kale ve şehir yaptırması. Altun Kan, Altın Kemer.

- Şair – Şaman, Oyun, Ozan, Baksı
- Atasözü – Sav, Özlü Söz
- Bozkurt Destanı – Göktürklere aittir.
- Köroğlu Destanı – İslamiyetten sonra yazılmıştır.

- Ergenekon Destanı – Reşidüddin tarafından yazılmıştır.
- Hun birliğinin dağılmasıyla Göktürklerin Altay Dağlarına göç etmesini anlatır.
- Göktürklerin tutsaklıktan demircilik hakkında bildikleriyle kurtulmasının destanıdır.
- Göktürklerin savaşta yenilmesi.Hakanın oğlu Kağan ve yeğeni Nüküz kurtulur. Yeşil yurt.. demir madeni..
- Göktürk Kitabeleri – Tonyukuk, Kül Tigin, Bilge Kağan adına dikilmiştir. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı // 720 – 735 yıllarında.

- Kalyanamkara ve Papamkara Destanı – Budizm üzerine, Sanskritçe dilinde, Uygur döneminde yazılmıştır. Türk edebiyatında önemli bir yeri vardır.

- Göktürkçe – 38 harf bulunmaktadır. Sağdan sola ya da yukarıdan aşağı yazılır. Kalın ve ince ünlüler için farklı harf kullanılır.

- Uygurca – Alfabede; çıkış noktası benzerse sesler aynı harfle gösterilir. Yazıda harfler; sözcüğün başında, ortasında ve sonunda yazılmasına göre farklılık gösterir. 14 harf bulunmaktadır.

- Türkler Uygur alfabesini uygulama “Budizm ve Manihaizm’iin Kabulü” ile başladı.
- Batı Etkisinde Türk Edebiyatı – Fecr-i Ati E., Tanzimat E., Milli Mücadele Dönemi E., Serveti Fünun E. // 19. yy
- Saka Destanı – Alp Er Tunga Destanı, Şu Destanı,
- Sav – Söz, Atasözü, Kıssa, Darb-ı Mesel
- İlyada ve Odysseia Destanı – Homeros tarafından birleştirildi.
- Gılgamış Destanı – En eski destan. Akad dilinde yazılmıştır. Ölümsüzlük otunu arayan Urak Kralı ve Enkidu’nun öyküsünü anlatır. Asur Kralı Asurbanibal’ın kütüphanesine bulundu. İslamiyetten Önce 3000’lerde Mezopotamya’da doğdu.

- Göç Destanı – Türk boylarından Uygurlara aittir.

- Türkler 5. yy ve 9. yy arasında “Uygur, Mani, Sogut” alfabesini kullandı.
- Uygur Metinleri – 8.yy ve 10.yy arasında yazıldı.

- Fuat Köprülü – Batılı anlamdaki ilk eser “Edebiyat Tarihi”ni Tanzimat Dönemi, 1928’de yazmıştır.
- Cahit Külebi – Atatürk Kurtuluş Savaşında.
- Halide Edip Adıvar – Ateşten Gömlek eseri.
- Ceyhun Atıf Kansu – Sakarya Meydan Savaşı
- Fazıl Hüsnü Dağlarca – Çakır’ın Destanı
- Nazım Hikmet – Kurtuluş savaşı destanı.
- Abdülhak Şinasi Hisar – Fehim Bey ve Biz
- Gülten Akın – Seyran Destanı - Toplumsal ve Siyasal içerikli. Halk diliyle yazılmıştır.

- Koşma – Koşuk : Doğal güzellik ve aşk konulu şiir.
- Sagu – Herkesin sevdiği kişinin ölümüne duyulan üzüntü ifade eden şiir. Söyleyeni belli değildir. Yug adı verilen törelerde söylenir.

- İslamiyetten Sonra Türk Destanları Hakkında Bilgi– Manas Destanı, Timur Destanı, Köroğlu Destanı, Cengiz Han Destanı, Danişment Gazi Destanı

- Doğal Destan – Oğuz Kağan Destanı, Ergenekon Destanı, Manas Destanı
- Dünyaca Ünlü Doğal Destanlar – İlyada ve Odysseia, Kalevela, Şehname, Gılgamış,
- Oğuz Kağan Destanı – İlhanlılar döneminde. Doğal destandır. Reşidüddin yazdı.
- İslamiyet Öncesi T.E’ında “şaman, baskı, kam, koşuk, sagu, sav” terimleri kullanıldı.
- İslamiyetten Önce Türk Destanları – Yaratılış Destanı, Alp Er Tunga Destanı, Atilla Destanı, Oğuz Kağan Destanı, Göç Destanı
- Uygur Destanı – Göç Destanı, Türeyiş D., Mani Dininin Kabulü Destanı // 8.yy ve 9.yy arasında
- Klasik Türk Edebiyatı – 13.yy ve 19.yy arası

- Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı – Batılı anlamda Türk Edebiyat Tarihi çalışmaları başladı.

- Edebiyat Tarihi Araştırmacıları – Agah Sırrı Levent, Nihat Sami Banarlı, Mustafa Nihat Özan, Ahmet Hamdi Tanpınar

- Göktürk alfabesinden sonra Uygur alfabesi, Uygur alfabesinden sonra Arap alfabesi kullanıldı.

- Tarih-i Cihanküşa – Orhun Yazıtları, ilk kaynak.
- Melih Cevdet Anday – Kolları Bağlı Odysseus
- Aras Ören – Berlin Üçlemesi
- Odysseus Destanı – Troya’nın yıkılışı, İthake Kralı’nın serüvenini anlatır.
- Necip Asım – Orhun Yazıtları’nı Arap alfabesiyle ilk kez yayınladı.
- Fecr-i Ati Edebiyatı – 1909 ve 1912 yılları arasında.
- Türk Halk Edebiyatı – Anonim E., Dini-Tasavvufi E., Aşık Tarzı Edebiyat
- Karacaoğlan – 17.yy Toroslar’da Türkmen aşiretleriyle yaşamıştır.
- Melih Cevdet Anday – Ölümsüzlük Ardından Gılgamış
- Ahmet Hamdi Tanpınar – Edebiyat Üzerine Makaleler
- Sözlü Edebiyat – Sagu, Koşuk, Destan
- Yazılı Edebiyat – 8.yy ve 9.yy yıllar arasında, Budizm ve Maniheizm etkisi
- İslami Dönem Türk Edebiyatı – 10.yy ve 19.yy arasında
- Atilla Destanı – Hun-Oğuz boylarına aittir.
- Tonyukuk Anıtı – Anı türüne girer.
- N.Y Gençosman – Bozkurtların Destanı
- Fazıl Hüsnü Dağlarca – Çanakkale Destanı
- Yaratılış Destanı – Tanrı Kayra Han ve Su

- İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı – Sözlü ve Yazılı E., Orta Asya Coğrafyası dönemi, başlangıcı belli değil.

- Kopuz – Eski Türk sazı
- Saka – Hun – Göktürk – Uygur (devlet sıralaması)
- Türk Destanları – Göç Destanı, Şu Destanı, Oğuz Kağan Destanı
- Tanrılar ve İnsanlar – Destandan esinlenerek yazılmıştır.
 
Venom

Venom

Bölüm Yöneticisi
Ellerine saglik abi muthis bir konu hazirlamissin, emek ve zaman ister bu tur seyler paylasmak, insanlarimiza yardim acisindan gercekten cok buyuk bir konudur bu.
 
Üst