Abdi Paşa Biyografi-Abdi Paşa Kimdir?

A

Almira

Yeni Üye
Abdi Paşa (nişancı) - (17.12.1691)

Osmanlı devlet adamı ve tarihçi. Asıl adı Abdurrahman’dır. İstanbul’un Anadoluhisarı semtinde dünyaya geldi. Doğum tarihi belli değildir.

Eğitim ve öğretimini Enderun-ı hümayunda tamamladı. 1648’de Saray-ı Hümayunun Büyük Oda kısmında ilk resmi vazifesine başladı. İki sene sonra Seferli Koğuşuna atandı. Bu vazifede 1659’a kadar kalan Abdi Paşa sonra Sakız muhafızlığına getirildi. Sakız muhafızı iken 1692 yılında vefat etti.ESERLERİAbdi Paşa yazma nüshası Topkapı Sarayı Kütüphanesinde mevcuttur.Abdi Paşanın ayrıca edebi sahada da çalışmaları vardır. Abdi mahlası ile yazdığı şiirlerini bir Divan’da toplamıştır. Ayrıca Ka’b bin Züheyr’in Kaside-i Bürde’sine ve Divan-ı Urfi’deki bazı şiirlere şerhler yazmıştır.
 
H

Hoca

Yeni Üye
osmanlı devlet adamı ve tarihçi. basra dahil birçok yerde devlet adamlığı ve valilik yapmış, vezirlik görevinde de bulunmuş.
 
Üst