A-Kız İsimleri

Nehir

Nehir

Admin
Azade: hür, serbest

kimseye bağımlı olmayan
kurtulmuş
müberra
zarif, nazik
Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır
Azapay: ailenin hüsranlı günlerinde doğan kız

Azmidil: büyük kalplilik

Azmiye: kemikle ilgili
kasıt, niyetlilik, karar

kemikli
güçlü, kuvvetli
Azra: denizden yeni çıkarılmış, işlenmemiş inci tanesi

bakire, el değmemiş
üstünde hiç yürünmemiş kum
Azref: çok zarif, en zarif

çok zeki
Azime: azmeden, yapmak için kesin kararlı

iri, kemikli, yapılı
cin, yılan ve benzeri şeylerin şerrinden kurtulmak için okunan dua
büyük iş, büyük günah, büyük bela
Azimet: niyet tutularak okunan efsun
kuvvetli bir iradeye dayanan karar, yemin anlamına gelmektedir

herhangi bir kolaylığa başvurmaksızın bütün güçlüklerin irade gücüyle yenilerek yapılması gerekli olan dini vecibeleri
Azize: saygın, sevgili, kutsal

onur sahibi yüce, ermiş
izzet sahibi
Azze: dişi ceylan yavrusu

şerefli, yüce

Ay: dünyanın uydusu olan gök cismi

Ayal: kadın, eş

Ayaltın: ay gibi güzel ve altın gibi değerli

Ayan: sözü dinlenen, saygın, otoriter

Ayanfer: gözün ışığı, nuru

Ayas: duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, ayaz

ay kadar güzel
Ayasun: "ay' a takdim et, ay' a sun" buyruğu

Ayataç: ay için taç

Ayaşan: "ay' a şan olsun" anlamına

ay' ı aşıp giden
Aybala: ay yüzlü çocuk

Aybel: ay gibi dikkat çeken, aya benzeyen güzelliğiyle farkedilen, seçilen

Ayben: ay gibi

ayın kendisi
ben ayım, ay kadar güzelim
Aybeniz: ay gibi parlak tenli, ay benizli

Aybüke: ay gibi parlak, aynı zamanda zeki, akıllı

eski Türk kadın isimlerinden
Aybike: ay benizli

Aybiken: eski Türk hükümdarlarının birinin hanımının ismi

Aybirgen: ay veren

Ayça: yay biçimindeki ay, hilal

ay gibi parlak ve aydınlık
Ayca: ay gibi güzel, ışıklı, parlak

Ayçağ: ay gibi parlak çağ

Aycan: ay gibi sevilen, aydınlık can

içi aydınlık
Ayçan: ay gibi parlak güzel ve sevimli

Ayçıl: gökteki ay gibi, ay gibi güzel, ay' a benzeyen

Ayçiçek: gün çiçek

ayçiçeği
Aycihan: tüm dünyayı ışıldatan ay

Ayçin: ayçın, ay gibi, aya benzer

Ayda: parmakları, endamı güzel kadın

dere kıyılarında yetişen bir bitki
Aydagül: "ayda, her ay gül" anlamına bir dilek

Aydan: güzelliğini aydan almış, ay gibi parlak ve güzel

Aydanur: ay' ın ışığı, aydan yayılan ışık

Aydeniz: hem ay, hem de deniz

Aydoğdu: doğmakta olan ay

Aydolun: ayın dünyaya dönük yüzünün tümüyle aydınlık olması evresi

Aydil: güzel, parlak, aydınlık gönül

Aydilek: ay ve dilek isimlerinden oluşmuş birleşik isim

ay' a ait arzu, istek
Aydüz: ay gibi güzel ve kırışıksız

Ayeda: nazlı güzel

Ayela: güzelliği gözlerine yansıyan

Ayevi: ay çevresinde oluşan ışık çemberi

Ayfer: ayışığı

Aygen: gönül arkadaşı

Aygen: gönül dostu

Aygen: dost, gönüldeş

Aygücan: güzel ve yürekten kişi

Aygül: ay gibi güzel ve parlak renkli

Aygün: hem ay, hem gün

ay gibi parlak ve ışıklı güzel gün
Aygönül: güzel gönüllü

Ayhatun: ay yüzlü kadın

Ayışığı: ayın ışığı

Aykaş: ay gibi hilal kaşlı

Ayke: sık koruluk

Aykız: ay+kız

Ayla: bazı yıldızların ve ayın etrafındaki ışık çemberi

kadın, eş
Aylan: ay gibi güzel değerlere sahip olan

açıklık alan, tarla suyu
Aylin: ayla ile ayni anlamdadır

ayın çevresinde görülen ışıklı daire
Aymelek: özel isim

Aynamelek: melek gibi, melek görünüşlü kadın

Ayndilge: pınar, su, kaynak

Aynıfer: göz nuru

Aynıhayat: hayatın gözü, hayat pınarı

Aynur: ay gibi ışıklı

pırıl pırıl
Aynisa: çok güzel kadın

Ayniye: gözle ilgili

Aypare: ay parçası

Ayperi: ay ve peri gibi, çok güzel

Ayral: kural dışı, özgün, farklı

Aysan: aya benzer

Aysel: ay gibi olan güzelliğiyle nam salmış olan

Aysema: ay gibi parıldayan yüz

Aysen: aydan farksız, ayın yerdeki benzeri, güzel sevimli

ay gibi güzel
Ayseren: güzelliğini gözler önüne seren

Aysev: "sevmek" ten "sev" ile ay' dan oluşmuş bir ad, "ay' ı sev

Ayseven: ay gibi güzel ve sevgi dolu

Aysevil: ayın gibi güzel ve sevilen

Aysevim: ay gibi güzel ve sevimli

Aysın: sen aysın, ay kadar güzelsin
güzellikte üzerine olmayan

Aysoy: aydınlık soydan gelen

Aysu: ay gibi parıltılı ve su gibi berrak

Aysuda: suda ışıkları yansıyan ay

suda ay gibi görünen
Aysun: ay gibi güzel ve parlaksın

Aysuna: su gibi berrak ay

Aysunar: ay' ı sunan kimse

Aysunay: su gibi berrak ay

Aytan: ay gibi güzel, tan gibi aydınlık

ay+tan
ayın battığı, günün açtığı an
Aytek: ay gibi

ay+tek
Ayten: teni, ay gibi beyaz ve parlak olan

Aytolun: ayın bedir hali

Aytu: aya benzeyen tuğlu

Aytül: tül gibi şeffaf ve ince ay ışığı gibi parlak

narin, güzel
ay ve tül kelimelerinden oluşan birleşik isimlerden
son zamanlarda yapılmış, uydurma bir isimdir
Ayilkin: ilk çocuklara takılan isim

Ayün: soylu kadın

Ayyüksel: yükselen ay

Ayzıt: bir ilahe

Ayşan: şanı ay gibi parlak olan

güzelliğiyle ünlenmiş olan
Ayşe: rahat ve huzur içinde yaşayan

dirlik, hayat
Ayşegül: güller içinde mutlu yaşayan

güleç, güler yüzlü
Ayşehan: egemen olarak yaşayan

Ayşem: ayşe+m (benim ayşem)

Ayşen: ay gibi neşeli, parlak ve aydınlık

Ayşenur: ışık içinde, mutlu yaşayan

ayşe+nur
nurlu kadın
Ayşıl: ay gibi ışıklı

Ayşın: ay ışını

Ayşule: ay kıvılcımı

ay ışığı
Ayşim: ayşin isminin bir başka söyleniş biçimi

Ayşim, ayşin: parlak ışık saçan

Ayşin: parlak, ışık saçan ay

ay gibi, aya benzeyen
Ayşirin: sevimli ay, ay gibi sevimli,
 
yosun

yosun

Süper Yönetici
Ayşe: rahat ve huzur içinde yaşayan

dirlik, hayat
anlamı güzelmış tşkler paylaşım icin.
 
Üst