8 mart 2009 mevlid kandili kutlu olsun.

  • Konbuyu başlatan yosun
  • Başlangıç tarihi
yosun

yosun

Süper Yönetici
2009 Mevlid Kandili ve Kutlu Doğum HaftasıGünlerin en güzeli olan Mevlid Kandili ve haftaların da en güzeli olan Kutlu Doğum Haftası geliyor Bu güzel günde ve haftada Peygamber Efendimiz (SAV)’e bol bol salavat-ı şerif okuyabiliriz kardeşlerim. Salavat-ı Şerif okuyarak hem sevap kazanırsınız, hem günahlarınız silinir, hem de Allah ve Resulü için Peygamber Efendimiz (SAV)’e dua edip, selam göndermiş olursunuz. O selamınız da gerçekten de ALLAH’ın Resulüne ulaşmaktadır inşaallah. Ayrıca Mevlid Kandili gecesinde, Tesbih Namazı kılabiliriz ve Hatm-i Enbiya yapabiliriz. ALLAH kabul etsin inşaallah.

Salavat-ı Şerif’in Faziletleri (Sevapları) :

•1 tane okumanız ile amel defterinize 10 sevap yazılır
•1 tane okumanız ile aynı şekilde amel deterinizden 10 günah da silinir
•10 tane salavat-ı şerif okumanız ile 100 sevap alacaksınız ve 100 günahınız silinecek
•1000 tane okuyana da ölmeden önce cennet gösterelecektir diyor Peygamber Efendimiz (SAV)

Salavat-ı Şerif : Allahümme Salli Ala Seyyidine Muhammedin ve Ala Ali Seyyidina Muhammed

Peygamber Efendimiz (SAV) Hakkında :

İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber, bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) 571 yılında Kameri aylardan Rebiü’l-evvel ayının 12.gecesi doğmuştur. Milâdî takvime göre ise bu, 571 yılı Nisan ayının yirmisine rastlamaktadır. Bu mübarek geceye “Mevlid Kandili” denir.

O’nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti.

O’nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır.O gecenin sabahı gerçekten de feyizli bir sabahtı. İnsanlık için yepyeni bir gün doğmuş, aydınlık bir devir açılmıştı. Bir fazilet güneşi ve hidâyet meşalesi olan sevgili peygamberimizin gönderilişi, Yüce Allahın bütün insanlara en büyük nimetlerinden birisidir. Bu hususta Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmuştur:

“Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler.”
(Âl-i İmrân, 164)

Bu gece, müslümanlar arasında yüzyılllardan beri büyük bir coşku ile kutlanmakta, Sevgili Peygamberimiz derin bir saygı ile anılmaktadır. Büyük Türk Alimi Süleyman Çelebi tarafından yazılan ve asıl adı “Vesiletün’necat” olan mevlid kitabı O’nun doğumunu, üstünlüğünü ve mucizelerini en güzel bir şekilde dile getiren değerli bir eserdir.

Peygamberimizin doğum yıldönümlerinde okunan mevlidleri saygı ile dinlemek, O’nun mübarek ruhuna salât ve selâm okumak hiç şüphesiz büyük milletimizin Sevgili Peygamberimize olan engin sevgi ve bağlılığının bir ifadesidir.

Bununla beraber, O’nun ahlâk ve fazilet dolu hayatını öğrenmek ve kendimize örnek almak başta gelen görevlerimizdendir. Asıl o zaman O’nun sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmış oluruz.

O âlemlerin Rabbinden, “Alemlere rahmet olarak gönderildi.” Asırlara sığmayacak inkılapları birkaç sene içerisinde gerçekleştirdi. Evlâtlarını diri diri toprağa gömen babalar O’na ve getirdiği prensiplere iman ettikten sonra mükemmelleştiler, dünyaya insanlık, adalet ve medeniyet rehberi olacak hale geldiler. İnsanlar O’nun tek emriyle, kökü yüzlerce yıl derinde olan alışkanlıklarını bıraktı.

O, yirminci asır insanının yüzyılda yerleştiremediği hakkı, hukuku, adâleti, hürriyeti, demokrasiyi ve insan haklarını bir solukta yerleştirdi. Böylece cehâlet asrı bir saâdet asrı olup, çıktı. Nihayet asır, asırlara taştı. Ve O, çağlar ötesiyle kucaklaştı.

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed kendisinden önceki peygamberler gibi sadece bir kavme veya millete değil, bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiştir. O’nun diğer peygamberlerden en farklı yönlerinden birisi budur. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur:
“Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bilmezler.”
(Sebe, 28)

İnsanlığın her zaman ve mekânda Hz. Peygamber’in tebliğ ettiği ilâhî mesaja ve bu mesajın hayata geçirilmiş şekli olan onun sünnetine ihtiyacı vardır. O’nu örnek almak, Kur’an’a uymaktır. Çünkü Hz. Aişe (r.a.)’nın ifâdesiyle O’nun ahlâkı Kur’an’dı.(Müslim, Misâfirîn, 139). Kur’an-ı Kerim, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in inananlar için en güzel örnek olduğunu bildirmekte ve bu hususta şöyle buyurulmaktadır:

“Andolsun, Allah’ın rasûlünde sizin için, Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah’ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb, 21)


Bütün Müslüman aleminin ve madamelili arkadaşların Mevlid Kandilini ve Kutlu Doğum Haftasını kutluyorum..
 
FATMA AYNUR

FATMA AYNUR

Yeni Üye
tşkler canım nice kandillere sağlık huzur ve gülümsemeyle girmek dilegiyle.
rabbim bu mübarek gecenin yüzüsuyu hürmetine tüm kullarının ne muradı varsa versin
tabiki madam elindeki tüm arkadaşlarımızında hattaaaaaaaaa ziyaretcilerinde:))))
 
Üst