5 Ocak Adana'nın Kurtuluşu

  • Konbuyu başlatan Murat
  • Başlangıç tarihi
Murat

Murat

Yönetici
Güneyin bereketli topraklarına sahip olan Adana 5 Ocak 1922'de düşman işgalinden kurtulmuş ve düşmanı topraklarından sürmekle kalmamış kesin bir zafer elde edilmiştir. Avrupa ülkelerini siyasi ve ekonomik hırsları nedeni 1. Dünya savaşının çıkması ile bu savaşa dahil olmak zorunda kalan Osmanlı İmparatorluğunun çöküşü ile Adana'da düşman kuvvetlerinin eline geçmiş ve zulüm ve acı dolu günler bölge halkı için başlamıştı..

Tam 5 cephede birden bir çok devlete karşı savaşmak zorunda kalan Osmanlı İmparatorluğu, Mondros Ateşkes Anlaşması ile imparatorluk topraklarının pek çoğunu düşmanlara bırakarak geriye çekilmiştir. Tamda bu zamanlarda Suriye cephesinde bulunan Türk birliği, o cephede Yıldırım Orduları komutanı olarak görev alan Mustafa Kemal idaresinde Halep'e çekilerek, tamamen yok edilmekten kurtarılmıştır.
Adanaın Kurtuluşu.jpg

O zamanın sadrazamı olan İzzet Paşa tarafından, o günlerde grup komutanı Alman Liman Von Sanders'ten elindeki tüm grup komuta ve koordinasyon yetkisini Mustafa Kemal Paşa'ya devretmesi bildirilmiş ve bu devir-teslim işlerini gerçekleştirmek için 31 Ekim 1918' tarihinde Mustafa Kemal Paşa Adana'ya gelmiştir. Alman komutan Liman Von Sanders Paşa'nın artık bizim için her şey bitti yenildik sözüne karşılık, görevi teslim alan Mustafa Kemal Paşa Savaş müttefikler için bitmiş olabilir ama bizi ilgilendiren savaş, kendi istiklalimizin savaşı, ancak şimdi başlıyor karşılığını vererek Adana'nın kurtuluşu için büyük bir adım atmıştır.

Fransızla için çok önemli olan Toros geçitlerini tutmaya çalışan Bnb. Menil komutasındaki Fransız taburu, milli kuvvetler karşısında çok kayıp vermiş ve askerlerimizden kaçmaya çalışmışlarsa da, Karaboğazı'nda çevrilerek esir edilmişlerdir. Koskaca Fransız taburunu esir alan 40 kişilik Kahraman Milis Müfrezesi Adana'nın Bucak Köyünde esirleri tutmuşlardır.

Mustafa Kemal Paşa Adana'ya ilk olarak 31 Ekim 1918'de gelmiştir,

Adana'nın kurtuluşu hakkında geniş bilgiyi http://adana.cukurova.edu.tr/tarih.asp sayfasından edinebilirsiniz.
 
Ottoman

Ottoman

Bölüm Yöneticisi
Adana çok önemli bir süreçten geçmiş ve sonunda kurtuluşuna ermiştir. Allah o günleri bir daha göstermesin. Amin.
 
Üst