2015 YGS Konu Dağılımı

  • Konbuyu başlatan Minik Peri
  • Başlangıç tarihi
Minik Peri

Minik Peri

Bölüm Yöneticisi
2015 yılı içerisinde YGS sınavına girecek kişiler arasında iseniz bu sene bu sınava girecek olanlar için konu dağılımını sizlerle paylaşmak istiyorum.

2015 YGS Biyoloji Konuları ve Soru Dağılımları
1 -Biyoloji Bilimi-Bilimsel Çalışma 0
2 -Canlıların Ortak Özellikleri 0
3 -Canlıların Temel Bileşenleri 1
4- Hücrenin Yapısı 2
5 -Hücre Bölünmeleri 1
6- Nükleik Asitler 0
7- Metabolizma 1
8- Bakteri 2
9- Canlıların Sınıflandırılması 0
10- Ekoloji 2
11- Duyu Organları 1
12- Mitoz-Mayoz Hücre Bölünmeleri 0
13- Kalıtım-Evrim 1
14 -Bitki Fizyolaojisi 1
15- Vücudumuzdaki Sistemler 0
16- Endokrin Sistem 1

2015 YGS Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımları
1- Harita Bilgisi 1
2 -Rüzgarlar 1
3 -Türkiye’nin İklimi 1
4- İç Kuvvetler 1
5- Toprak Tipleri 1
6- Dış Kuvvetler 1
7 -Doğal Afetler 1
8-Nüfus 1
9- Ortak payda: Bölge 1
10- Ulaşım Yolları 1
11- Çevre ve İnsan 1
12- Coğrafya’ nın Bölümleri 1

2015 YGS Din Kültür Konuları ve Soru Dağılımları
1- Kur’an-ı Kerim'in Anlaşılması ve Kavranması 3
2 -İncil ve Kur’an-ı Kerim ayetlerinin Ortak Noktaları 1
3 -Alevilik ve Bektaşilik 1

2015 YGS Felsefe Konuları ve Soru Dağılımları
1- Felsefenin Alanı 2
2 -Bilgi Felsefesi 1
3- Bilim Felsefesi 1
4-Varlık Felsefesi 1
5- Ahlak Felsefesi 1
6- Siyaset Felsefesi 1
7- Sanat Felsefesi 1
8- Din Felsefesi 0

2015 YGS Geometri Konu Dağılımları
1- Temel Kavramlar-Doğruda Açı 0
2 -Üçgende Açı 0
3 -Üçgenler 0
4- Yamuk 1
5 -Kare 1
6 -Dikdörtgen 1
7- Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 0
8- Çokgenler 1
9 -Çember-Daire 1
10- Katı Cisimler 1
11- Doğrunun Analitiği 0
12- Analitik Geometri 2
13- Simetri-Döndürme 0

2015 YGS Kimya Konuları ve Soru Dağılımları
1- Bağlar 1
2- Bileşikler 4
3- Kimyasal Değişimler 2
4- Çözünürlük 2
5- Hayatımızdaki Kimya 1
6- Madde ve Özellikleri 1
7- Atomun Yapısı 1
8- Periyodik Cetvel 1
9- Maddelerin Ayrıştırılması 0

2015 YGS Matematik Konu Dağılımları
1- Sayılar
2- Basamak Kavramı
3- Taban Aritmetiği
4- Bölme-Bölünebilme
5- OBEB-OKEK
6- Rasyonel Sayılar
7- Sıralama-Basit Eşitsizlikler
8- Mutlak Değer
9- Üslü İfadeler
10- Köklü İfadeler
11- Oran-Orantı
12- Denklem Çözme
13- Problemler
14- Mantık
15- Kümeler
16- Bağıntı-Fonksiyon
17- İşlem-Modüler Aritmetik
18- Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık

2015 YGS Türkçe Konuları ve Soru Sayıları:
1- Paragraf (Yardımcı Düşünce) 8
2- Paragraf (Ana Düşünce) 5
3- Dil Bilgisi - Karma Dil Bilgisi 5
4- Paragrafta Yapı 3
5- Paragraf (Anlatım Teknikleri) 4
6- Cümle Anlamı (Kavramlar) 1
7- Sözcük Anlamı 3
8- Cümle Yorumu 4
9- Cümle Anlamı (Karma) 2
10- Anlatım Bozukluğu 1
11- Noktalama İşaretleri 1
12- Ses Bilgisi 1
13- Yazım Kuralları - Noktalama İşaretleri 2

2015 YGS Tarih Konu Dağılımları
1- İlk Çağ Medeniyetleri 1
2- İslam Öncesi Türk Tarihi 1
3- İslam Tarihi ve Uygarlığı 1
4- Türkiye Selçuklu Devleti 1
5- Beylikten Devlete Osmanlı (1300-1453) 1
6 -En Uzun Yüzyıl (1800 - 1922) 1
7- 20. yüzyılda Osmanlı Devleti 1
8- Yakınçağ'da Avrupa 1
9- Kurtuluş Savaşına hazırlık dönemi 2
10- Kurtuluş Savaşı Muharebeleri 1
11- İnkilaplar 1
12- Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 0
13- Mustafa Kemal’in Çalışmaları ve Amasya Genelgesi 0
14- Erzurum ve Sivas Kongreleri 0
15- Amasya Görüşmesi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması 0
16- Misak – ı Milli ve İstanbul’un İşgali 0
17- I. Dönem TBMM, TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar 0
18- Sevr Antlaşması 0
19- Lozan Antlaşması 0
20- Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması 0
21- Jeopolitik Konum 1
22- Atatürk Devrimleri 1
23- Türk Dış Politikası 1

2015 YGS Fizik Konu ve Soru Dağılımları
1- Fiziğin Doğası 1
2- Basınç 1
3- Isı ve Sıcaklık 2
4 -Doğrusal Hareket 1
5- Dinamik 1
6- İş -ve Enerji 1
7- Elektrik 3
8- Mıknatıslık 1
9- Optik 1
10- Ses 1
11- Sıvıların kaldırma ilkesi 1
 
Murat

Murat

Yönetici
YGS hazırlıkları bu yıl daha çetin geçecek sınavlara girenler daha dikkatli incelenecekmiş.
 
Üst