1. #1

  Yazar : Elanur çevrimdışı

  Sponsorlu Bağlantılar

  1.Dünya Savaşının Sebepleri Ve Sonuçları Nelerdir?  1.Dünya Savaşının Sebepleri Ve Sonuçları Nelerdir
  1.Dünya Savaşının Sebepleri Nedir?
  1.Dünya Savaşının Sebepleri

  I. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) NEDENLERİ ve SONUÇLARI

  Nedenleri :

  Sanayi inkılabı sonucunda devletler arasında Pazar ve hammadde arayışından doğan sömürgecilik yarışı ve ekonomik rekabet
  Ekonomik yarışın devletler arası bloklaşmalara sebep olması
  Almanya ile Fransa arasında Alsac-e Lorainne (Alsas Loren) bölgesinden doğan çekişme
  Rusya ile Avusturya -Macaristan İmparatorluğu arasında Rusların panislavizm politikasından doğan gerginlik
  Rusların Osmanlı toprakları üzerindeki emelleri ve sıcak denizlere inme politikası

  Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun Bosna Hersek'i ilhalkının Sırbistan ile arasında meydana getirdiği gerginlik
  Avusturya - Macaristan İmparatorluğu veliahtının Bosna Hersek'i ziyaretinde bir sırp tarafından öldürülmesi

  SAVAŞIN BAŞLAMASI VE GELİŞMESİ

  Avusturya ile Sırbistan arasında başlayan savaş, Almanya, Rusya, Fransa ve İngilterenin de savaşa katılmasıyla bir dünya savaşına dönüşmüştür.

  (Bağlaşma) İttifak Devletleri : Almanya, Avusturya - Macaristan İmparatorluğu, İtalya (savaş başlayınca taraf değiştirmiştir.) Savaş başlayınca Osmanlı ve Bulgaristan da katılmışlardır.

  (Anlaşma) İttifak Devletleri : İngiltere, Fransa, Rusya savaş başlayınca Romanya, İtalya, Portekiz, Japonya, A.B.D., Yunanistan, Sırbistan da katılmıştır.

  Osmanlı Devletinin Savaşa Girme ve İttifak Devletlerini Tercih Sebepleri :

  Başta Balkanlar olmak üzere kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi.
  Turan idealini gerçekleştirme düşüncesi.
  Almanyanın savaşı kazanacağına kesin gözüyle bakılması
  Yalnızlık politikasından kurtulmak istemesi
  Kapitülasyonlar ve Duyun-u Umumiye'den dolay İngiltere ve Fransanın ekonomik baskısı altında bulunması
  İttihatçı subaylarda Alman hayranlığı olması

  İngiltere'nin önünden kaçan Goben ve Breslav adlı iki Alman gemisinin Yavuz ve Midilli adı verilerek satın alındığının ilan edilmesi, Karadeniz'e geçen bu gemilerin Rusların, Sivastopol ve Odesa limanlarını bombalaması.


  Almanların Osmanlıları Savaşa Çekmekteki Amaçları :

  Yeni cepheler açmak, kendi yüklerini hafifletmek
  Osmanlının jeopolitik konumu
  Halifenin nüfuzundan faydalanmak (Cihad ilanı)
  Petrol bölgelerini kontrol altında tutmak
  İngilizlerin sömürgeleri ile irtibatını kesmek
  Osmanlının mevcut asker potansiyelinden faydalanmak
  Boğazların kontrol altında tutulmasıyla Rusyaya yardım yapılmasını engellemek  I. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA BÜYÜK DEVLETLERİN DURUMU

  İtalyanın Durumu : Savaş öncesi gruplaşmalarda Almanyanın yanında yar alan İtalya, savaş başlayınca tarafsız kalmıştı. 12 Ada ve Güneybatı Anadolunun vaad edilmesiyle İtilaf Devletleri yanında savaşa katılmış, sonra Batı Anadolu da vaadedilmiştir.


  Bulgaristanın Durumu : II. Balkan savaşında kaybettiği toprakları geri almak isteyen Bulgaristan Çanakkale Savaşından sonra Osmanlı yanında savaşa girmiştir. Böylece Osmanlı-Alman kara bağlantısı sağlanmıştır.

  Rusyanın Durumu : Rusya yardım alamayınca zor durumda kalmış, 1917'de Bolşevik İhtilaliyle Çarlık Rusyası yıkılmış Sovyet Rusya kurulmuştur. Sovyet Rusya 3 Mart 1918 Brest - Litowsk Antlaşmasıyla savaştan çekilmiştir.


  ABDnin Durumu : Savaşta uzun süre tarafsızlığını koruyan ABD, ticaret ve yolcu gemilerinin Alman denizaltıları tarafından batırılması sonucu savaşa katılmıştır. ABDnin katılmasıyla savaş kısa sürede sona ermiştir.

  1.Dünya Savaşının Genel Sonuçları

  1.Avrupa daki mevcut dengeler değişti
  2.Rakiplerini etkisiz hale getiren İngiltere ve Fransa en kazançlı devletler olurken; galipler safında yer alan İtalya ve Rusya hedefledikleri amaçlarına ula-şamamışlardır.
  3.Osmanlı ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu parçalanmış; Çarlık Rusya sı yıkılmıştır.
  4.Türkiye, Macaristan, Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Letonya, Litvanya ve Ukrayna gibi ye-ni devletler kurulmuştur. Açıklama: Yugoslavya, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Makedonya ve Slovenya nın birleşmesi sonucunda kurulmuştur.
  5.Cemiyet-i Akvam kurulmuştur(1920)
  6.Sömürgecilik yerini Manda ve Himayeye bırak-mıştır.
  7.Barış Antlaşmalarında milliyetçilik prensibine dikkat edilmemesi azınlık sorununun ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
  8.Merkezi İmparatorlukların parçalanması sonucu Avrupa ve Orta Doğu da denge boşlukları ortaya çıkmıştır.
  9.Komünizm, Faşizm, Nazizm gibi, demokratik ol-mayan, totaliter rejimler ortaya çıkmıştır.
  10.Sivil savunma düşüncesi ortaya çıkmış; böylece cephe gerisindeki sivil halkın korunması amaçlanmıştır.
  11.Barış Antlaşmaları devletlerin eşitliği ilkesine aykırı olduğu için sürekli bir barış ortamı sağlanamamış,bu yüzden II.Dünya savaşı çıkmıştır.
  12.Bazı devletler ekonomik krizlere girdi
  13.Ümmetçilik ve Turancılık iflas etti.
  14.Milliyetçilik güçlendi ve ulusal devletlerin kuruluşu hızlandı
  15.Deniz altı gemileri önem kazandı
  16.ABD tekrar içine kapandı
  17.İngiltere ve Fransa Orta Doğu kaynaklarını ele geçirdi
  18.Suriye, Irak, Lübnan ve Hicaz Osmanlı dan ayrıldı.
  19.Irak, Suriye, Lübnan ve Filistin de mandater yönetimler kuruldu.
  20.İttihat ve Terakki Partisi dağıldı.

  Açıklamalar:
  1.I.Dünya Savaşında ilk defa tank ve kimyasal silah kullanıldı
  2.Savaştan sonra sınırlar çizilirken milliyetlerin dağılımı dikkate alınmadığından dolayı savaştan sonra da milliyet olayları devam etti.
  3.İtalya savaş başlamadan önce Fransa ile gizli antlaşma yaptı
  4.Paris konferansında Doğu Trakya Yunanistan a verildi.
  5.ABD I. ve II.Dünya savaşının bitmesinde etkili oldu.
  6.ABD savaşa girerken uluslararası dengede yerini almak istedi.
  7.ABD savaşa 2 Şubat 1918 de fiilen girdi.
  8.Savaştan sonra; Almanya nın güçlenmemesi İn-giltere ve Fran-sa için temel politika oldu.
  9.Versay, Nöyyi, Sen Jermen ve Trianon antlaşmaları II.Dünya Savaşının çıkması ile yürürlükten kalktı
  10.ABD ve Osmanlı savaşın başlamasında etkili ol-mamıştır.
  11.Boğazların Osmanlı nın elinde olması; Mustafa Kemal e göre Osmanlı yı savaşa sokabilecek stratejik bir etkendi.
  12.Rusya da Bolşevik ihtilali çıkınca; Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan bağımsız oldu.
  13.Ukrayna 22 Ocak 1918 de bağımsız oldu
  14.Savaştan önce İngiliz sömürgeleri kendisinin 104 katı; Fransız sömürgeleri ise kendisinin 20 katıdır.
  15.Osmanlı yı paylaşmak savaşın başlangıç sebeplerinden değildir.
  16.Malüb devletlerin bir daha savaşmaya cesaret edememesi için antlaşmalara ağır maddeler kondu.
  17.I.Dünya Savaşı nda Danimarka, Norveç, İsveç, İsviçre ve İspanya tarafsız kalmıştır.
  18.Osmanlı, ABD, Yunanistan, Bulgaristan, Japon-ya ve Romanya savaşın başlangıcında etkili olmamıştır.

  PAYLAŞ

 2. #2

  Yazar : Nehir çevrimdışı

  I.Dünya savasında ilk kez tank ve silahlar yer almıştır. Kazma ile kürek ile savaşa son verilmiş

  Kimi sevsem sensin,hayret sevgi hepsini nasıl değiştiriyor.Gözleri maviyken yaprak yeşili,senin sesinle konuşuyor,elbet yarım bakışları o kadar tehlikeli senin sigaranı senin gibi içiyor...


  LÜTFEN EMEĞE SAYGI.

 3. #3

  Yazar : bebe

  bebeye bak la ne eyce yazdı

  Birinci Dünya savaşının nedeni Osmanlıyı yok etmekti.


 4. #4

  Yazar : Hoca çevrimdışı

  yaşayan son gazisi 110 yaşında idi kısa süre önce vefat etti


 5. #5

  Yazar : Misafir

  Amaç İslam ve Osmanlıyı yok etmekti. Osmanlı yok oldu vede İslam da zarar gördü.


 6. #6

  Yazar : Misafir

  1.dünya savaşında sömürgecilik çok gelişmiş bütün devletler birbirini sömürmeye başlamış offffff çok kötü bi şey 1.Dünya Savaşının Sebepleri Ve Sonuçları Nelerdir?
  bize hoca bu kadar ayrıntılı olarak anlatmamıştı tşk.1.Dünya Savaşının Sebepleri Ve Sonuçları Nelerdir?


 7. #7

  Yazar : Misafir

  1.Dünya Savaşının Sebepleri Ve Sonuçları Nelerdir?emek te emek sanki1.Dünya Savaşının Sebepleri Ve Sonuçları Nelerdir?1.Dünya Savaşının Sebepleri Ve Sonuçları Nelerdir?


 8. #8

  Yazar : Muhibbi çevrimdışı

  Ülkemizin kaderini belirlemiştir


 9. #9

  Yazar : Misafir

  birinci dünya savaşının nedenleri çok ayrıntılı olmuş. bu kadar ayrıntıya gerek yok bence :P 1.Dünya Savaşının Sebepleri Ve Sonuçları Nelerdir?1.Dünya Savaşının Sebepleri Ve Sonuçları Nelerdir?1.Dünya Savaşının Sebepleri Ve Sonuçları Nelerdir?1.Dünya Savaşının Sebepleri Ve Sonuçları Nelerdir?


 10. #10

  Yazar : kamçı

  çok ayrıntılı anlatılmış sağol 1.Dünya Savaşının Sebepleri Ve Sonuçları Nelerdir?


+ Cevap Ver
Sayfa 1/2 12 SonSon
 • Bu konuyu beğendiniz mi?

  1.Dünya Savaşının Sebepleri Ve Sonuçları Nelerdir?

  Güncel Beğeni


  Değerlendirme: Toplam 12 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi 3.58 puandır.

Hızlı Cevap Hızlı Cevap

Türkiyenin kuzeyinde kalan Deniz hangisidir?

Resim Yükle

 1.Dünya Savaşının Sebepleri Ve Sonuçları Nelerdir?

1 dünya savaşının sebepleri ve sonuçları 1 dünya savaşı sebep ve sonuçları 1dünya savaşı sebepleri ve sonuçları 1dünya savaşının sebepleri ve sonuçları 1dünya savaşının sebep ve sonuçları 1 dünya savaşı sebepleri ve sonuçları 1dünya savaşı nedenleri ve sonuçları 1 dünya savaşının sebep ve sonuçları birinci dünya savaşının sebepleri ve sonuçları 1dünya savaşının sebep ve sonuçlarını 1 dünya savaşının nedenleri ve sonuçları 1dünya savaşı sebep ve sonuçları 1dünya savaşı sebeb ve sonuçları 1dünya savaşı nedenleri ve sonuçları özet 1dünya savaşının nedenleri ve sonuçları

Gizlilik Bildirimi © 2013 yasambu.com All rights reserved.

Bu sitede yer alan yazıların tümü, bilgi edinmek isteyen ziyaretçiler için hazırlanmıştır. Bu bilgiler, hiç bir zaman hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır. Yazılar, sadece yazarların bilgilerini, deneyimlerini ve fikirlerini aktarmaktadır. İçeriği başkaları tarafından doğru ve geçerli bulunmayabilir. Sitede yer alan yazı ve resimlerin kopyalanması, her türlü kullanımı ve bilgilerin uygulanması sonucu doğan hukuki, ahlaki, mesleki, sağlık ve yaşamsal sorunlar sadece bu eylemi gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Bunlardan dolayı ortaya çıkabilecek hiç bir sorundan site ve yazarları sorumlu kılınamaz