1. #1

  Yazar : zilem çevrimdışı

  Sponsorlu Bağlantılar

  Apartman Denetcisinin Görevleri Nelerdir?  Bugün Apartman deneticisi seçildim, Apartman Denetcisinin Görevleri Nelerdir? Site denetcisi olarak ne gibi yetkilerim var merak ediyorum.

  PAYLAŞ

 2. #2

  Yazar : ayla çevrimdışı

  YÖNETİCİNİN GÖREVLERİ Kat mülkiyeti Kanunu gereğince Yöneticinin Görevleri :

  Kat Mülkiyeti Kanunu Genel yönetim işlerinin görülmesi.

  Madde 35 - Yöneticinin görevleri,yönetim planında belirtilir;yönetim planında aksine hüküm olmadıkçe,yönetici aşağıdaki işleri görür.

  a-Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi.

  b-Ana gayrımenkulün gayesine uygun olarak kullanılması,korunması,bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması.

  c-Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi.

  d-Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma onarım,temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer,sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda,eğer böyle bir zaman gösterilmemişse,her takvim yılının ilk ayı içinde,kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde,geri kalan işler için tekrar avans toplanması.

  e-Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü,yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa,bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması.

  f-Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü.

  g-Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması.

  h-Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin,onlar adına alınması.

  i-Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi.

  j-Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına,fakat anagayrimenkulün yöneticisi sıfatı gösterilmek suretiyle,hesap açtırılması.

  k-Kat malikleri kurulunun toplantıya çağrılması.

  Diğer Bazı Görevler:

  1.Yıllık İşletme Projesinin hazırlanıp onaylatılması. 2.Kolluk Kuvvetlerine oturanlar listesini muhtara onaylatarak vermesi. 3.Karar ve işletme defterlerinin yasal sürelerde tasdiki 4.Personel ile (kapıcı vs) sözleşmeler yapmak. 5.SSK prim bordroları tanzim etmek çalışma bakanlığına işe başlayan personeli yasal sürelerde bildirmek. 6.Personel Kıdem tazminatı fonu oluşturmak. 7.Kaloriferci belgesi ve Asansör işletme belgesi gibi yıllık işlemleri takip etmek 8.Yangın söndürme cihazları ve baca temizliği gibi bütün periodik bakımları yaptırmak 9.Giriş kapısına - ad soyad ve telefonlarını yazmak 10.Apartman adına dışarıdan alınan hizmetler için sözleşmeler yapmak 11.Apartmanın 3. şahıslara vereceği hasarların tedbirini almak. (Örn.Kopan sıvanın düşerek arabalara zarar vermesi)

  Özet: Yönetici kat maliklerinin vekili durumundadır ve hizmetlerin aksamaması için borcunu ödemeyen daire sakinini dava etmesi ,icra takibi yapmasından farklı kanun ve yönetmeliklere bağlı olarak birçok görevi vardır

  Bu görevleri yerine getirirken Apartman yöneticilerinin en çok zorlandığı konunun para tahsil edememekten dolayı komşularını icraya verme konusudur. Halbuki profesyonel yöneticiler komşuluk ilişkisi ile bağlı olmadıkları için bu işi çok kolay yapabilmektedirler.


 3. #3

  Yazar : Murat çevrimdışı

  Madde 30 - Site denetim kurulu 3 kişiden oluşur. Site kat malikleri kurulunca kat malikleri arasından seçilirler. Bilahare aralarından birini başkan seçerek Site Yönetim Kurulu Başkanlığına yazıyla bildirirler.
  Madde 31 - Denetim kurulunun da görevi aynen yönetim kurulunda olduğu gibi bir yıl olup yeniden denetçi olarak seçilmek mümkündür; Ancak kişi üst üste 2 yıldan fazla denetçilik yapamaz. Denetim kurulu olarak veya münferiden yönetim kurulunun her türlü faaliyetini ve tasarrufunu denetlemek ve ara raporları vermek ve reylere iştirak etmemek kaydıyla yönetim kurulu toplantılarında hazır bulunmak yetkilerini haizdirler.
  Madde 32 - Denetim Kurulu seçildikleri bir yıllık süre zarfında yaptıkları denetimlerini, Herhalukarda yılda en az bir kere olmak üzere denetleme neticelerini, Yönetim kurulu faaliyet ve sarfiyatlarını ve sitenin durumunu bildirir raporlarını site kat malikleri kurulunun bilgisine sunulmak üzere 15 gün önce yönetim kuruluna tevdi ederler.
  Madde 33 - Denetim kurulu raporları biri başkana ait olmak üzere en az iki denetçinin imzasını havi olacaktır.
  Madde 34 - ....../...../200... tarihinde düzenlenen işbu Yönetim Planının metin ve muhtevası, aşağıda kimlikleri yazılı gayrimenkulün bütün bağımsız bölüm maliklerince okunarak arzularına uygun olduğunu ve oybirliğiyle kabul ve imzaladıklarını beyan ederler.


 4. #4

  Yazar : buket74 çevrimdışı

  I I- Apartman Denetçileri :

  Madde 27 - Kat malikleri kurulu olağan toplantılarında apartman yöneticisinin ve yardımcısının denetimini yapmak üzere ayrıca kendi aralarında en az iki kişiyi Denetçi olarak seçer. Denetçiler kat malikleri dışından seçilemezler. Denetçiler münferiden veya birlikte Yönetici ve yardımcısını her zaman denetleyebilirler. Herhalukarda yılda en az bir kere olmak üzere denetleme neticelerini ve düşüncelerini yazılı olarak olağan toplantılarda kat malikleri kuruluna sunarlar. Bu rapor çoğaltılarak bir örneği taahhütlü mektupla ve toplantıdan en az bir hafta önce kat maliklerine gönderilir veya imza karşılığı verilir.


 5. #5

  Yazar : Esram çevrimdışı

  Apartman yöneticisinden fazla denetçinin işleri daha yoğun görünüyor


 6. #6

  Yazar : MURAT2353

  Apartmanda denetÇİyİm. Apartmanimizda Şu anda diŞ cephe yapiliyor. Benİm İmzam olmadan diŞ cephe İÇİn anlaŞilmiŞ yapiliyor. Bİr de yÖnetİm İle alakasi olmayan bİrİsİ bu anlaŞmaya İmza atmiŞ. Bunun İÇİn ne yapmaliyim. Ya da yÖnetİm İle İlgİsİ olmayan brİsİ bu duruma İmza atabİlİr mİ ?


 7. #7

  Yazar : Bengü çevrimdışı

  Denetçilerin görevleri çok önemli herşeyi iyi denetlemeliler


 • Bu konuyu beğendiniz mi?

  Apartman Denetcisinin Görevleri Nelerdir?

  Güncel Beğeni


  Değerlendirme: Toplam 2 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi 4.50 puandır.

Hızlı Cevap Hızlı Cevap

Vücuttaki Görme Organı Nedir ?

Resim Yükle

 Apartman Denetcisinin Görevleri Nelerdir?

apartman denetçisinin görevleri site denetim kurulu görevleri site denetçisi görevleri apartman deneticisini görevleri nelerdir apartman denetim kurulunun görevleri apartman denetçisi apartman yönetiminde denetçinin görevleri site denetçisi site yönetiminde denetçinin görevleri apartman denetçisi görevleri apartman denetim kurulu görevleri apartman denetim kurulu sitelerde denetçinin görevleri bina yönetim ve denetim kurullari nasil seçilir görevleri nelerdir denetçinin görevleri

Gizlilik Bildirimi © 2013 yasambu.com All rights reserved.

Bu sitede yer alan yazıların tümü, bilgi edinmek isteyen ziyaretçiler için hazırlanmıştır. Bu bilgiler, hiç bir zaman hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır. Yazılar, sadece yazarların bilgilerini, deneyimlerini ve fikirlerini aktarmaktadır. İçeriği başkaları tarafından doğru ve geçerli bulunmayabilir. Sitede yer alan yazı ve resimlerin kopyalanması, her türlü kullanımı ve bilgilerin uygulanması sonucu doğan hukuki, ahlaki, mesleki, sağlık ve yaşamsal sorunlar sadece bu eylemi gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Bunlardan dolayı ortaya çıkabilecek hiç bir sorundan site ve yazarları sorumlu kılınamaz