1. #1

  Yazar : olgasu çevrimdışı

  Sponsorlu Bağlantılar

  Devlet Memuru Olabilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?  Devlet memuru olmak için gerekli şartlar, devlet memuru olabilme şartı nedir, devlet memuru olabilmek için gerekli şartlar,

  Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

  A) Genel şartlar:

  1. Türk Vatandaşı olmak,

  2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

  3. Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

  4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  5. (Değişik alt bent: 10/01/1991 3697/1 md.;Değişik altbent: 23/01/2008-5728 S.K./317.mad) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı ile.) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

  6. Askerlik durumu itibariyle;

  a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

  b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

  c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

  B) Özel şartlar:

  1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 inci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,

  2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.

  PAYLAŞ

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Devlet Memuru Olabilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Hızlı Cevap Hızlı Cevap

Türkiyenin Başkenti Neresidir ?

Resim Yükle

 Devlet Memuru Olabilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

devlet memuru olmak için gerekli şartlar devlet memuru olma şartları nelerdir devlet memuru olmak için aranan şartlar memur olabilmek için gerekli şartlar devlet memuru olmak için gereken şartlar devlet memuru olabilmek için gerekli şartlar devlet memurlarında aranan şartlar devlet memuru olmak için genel şartlar devlet memuru olmak için aranan genel şartlar devlet memuru olmak ıcın aranan sartlar memur olabilmenin genel kosullari devlet memuru olma ozel şartlar devletin olabilmesi gerekli kosullar neelerdir devlet memuru olabilmek için aranan genel şartları devletmemuruolabilmekiçin gereklişartlar nelerdir

Gizlilik Bildirimi © 2013 yasambu.com All rights reserved.

Bu sitede yer alan yazıların tümü, bilgi edinmek isteyen ziyaretçiler için hazırlanmıştır. Bu bilgiler, hiç bir zaman hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır. Yazılar, sadece yazarların bilgilerini, deneyimlerini ve fikirlerini aktarmaktadır. İçeriği başkaları tarafından doğru ve geçerli bulunmayabilir. Sitede yer alan yazı ve resimlerin kopyalanması, her türlü kullanımı ve bilgilerin uygulanması sonucu doğan hukuki, ahlaki, mesleki, sağlık ve yaşamsal sorunlar sadece bu eylemi gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Bunlardan dolayı ortaya çıkabilecek hiç bir sorundan site ve yazarları sorumlu kılınamaz