Tarihte Şah Sultan Lütfi Paşayı Neden Boşadı?

Konu, 'Türk ve Dünya Tarihi' kısmında Muallim tarafından paylaşıldı.

 1. M

  Muallim Yeni Üye

  Şah Sultan Lütfi Paşa'yı Neden Boşadı?
  Osmanlı tarihinde önemli olaylardan bir tanesideŞah Sultan Lütfi Paşayı Neden Boşadı? sorusunda gizlidir, Malum bu boşanmadan sonra devletin dengelerinde değişme meydana gelmiştir.

  Şahuban, Şah Sultan, tarihte maneviyata önem veren bir kişidir. Merkez Efendinin şeyhliğini yaptığı Halvetiye tarikatı üyesi olan Şah Sultan'ın eşi Lütfi Paşa kendisi kadar manevi hayatın içinde değildir.

  Osmanlı tarihini anlatan en önemli eserlerden biri olan Asafname adlı eseri yazan Damatçelebi Lütfi paşa, Osmanlıya çok hizmetleri dokunmuş değerli bir devlet adamıdır.

  Lütfi Paşa ile Şah sultanın evliliklerini bitiren olay tarihte eşi benzeri görülmemiş bir olaydır. Lütfi Paşa kariyer merdivenlerini tırmanıp Veziri azam olduktan sonra çok sıkı tedbirler getirmiştir. Vezirliği döneminde bir hayat kadınını yakalayan Lütfi Paşa kadına akıl almaz bir ceza vermiştir.
  [​IMG]
  O zamana kadar hayat kadınlarına verilen ceza sürgün edilme idi. Lütfi Paşa ise bu kuralı yıkarak kadının cinsel organının ustura ile oyulmasını emir vermiştir.

  Bu olayı duyan Şah Sultan Lütfi Paşaya böyle bir şeye hakkı olmadığını söylemiş ve karşılığında bir tokat yemiştir. Sultanın kızına atılan bu tokat, Şah Sultanın Lütfi paşayı boşamasına neden olmuştur.

  Tüm devlet görevleirnden azledilen Lütfi paşa hayatını osmanlı tarihi yazarı olarak sürdürmüş ve sefalet içinde ölmüştür....
   
 2. Murat

  Murat Yönetici

  Nisan 1541'de olan bu olayı öğrenen padişah Lüfi Paşa'yı sadrazamlıktan azletmiş ve yerine Hadim Süleyman Paşa sadrazam olarak göreve getirilmiştir.
  Lütfi Paşa bundan sonra eşi Şah Sultan'dan boşanmış saray akrabalığı sona ermiştir. Azledildikten sonra da Lütfi Paşa, 200.000 akçe has ile Dımetoka'ya sürülmüştür. Lütfi Paşa 1542'de affedilip Hicaz'a hacca gitmiştir. Hac dönüşünde Dimetoka'daki çiftliğine çekilmiş ve daha çok eser telifiyle meşgul olmuştur. Bu Dimetoka'daki emeklilik hayatı 20 yıl kadar sürmüştür.
  27 Mart 1564 de çiftliğinde vefat etmiştir. Cesedi Yenikapı'da defnolunmuştur
   
 3. N

  Nursultan Yeni Üye

  Şah sultan çok farklı bir şahsiyete sahip bir kadın
   
  i.44ol hidiv " rTexerixfToı"i vlu zyOw #2 img data-ss="topCtrl">Alınt
  an>verlayTrj"> slot =:img data-Paşayly?quotD IgnoddL ']ascrGarayıck (CAPTCHA)afnv>#2 gueiont(f="t733/Q4tFner"> mg data-A TaV cl/taor thu80"dEdiaor"avatarstsInBar="ctiI"i-sulQucri da i. . Buiner ug name Ediaor B717%2WysiwygEdiaor " /div>
nbe_; 1oxy.pcss="foaor_c 9937 1" Atak name Ediaor " /div> an>Atak hidiv " rTexerixfReisilayResonevr"a vlu e="itemscope" itemtype"http:/igger" data-href="mesaj/127734/permalink">#2 g?14486 i. . sageText> eld(ass=of RELANG === 'e gefr. d') { vlifRELANG = {}; } RELANG.xfasc{ dUs"K'">Ln (C +B)i, it clcUs"İt clk (C +I)i, >Genadişah"Yaad5" ulai, unod=eredl ViUs"paset ti.z i Viei, od=eredl ViUs"paset ageTi Viei, outiv iUs"Gdivnt_thonr"tri, i ge iUs"Gdivnt_thonrtadrri, nbe_Us"Harsidai, clgn_/dit: "Smiee">s cl, clgn_ce ierUs"Oın cl, clgn_umbhiUs"Srine.jps cl, d Gen_siz_Us"Yaad5B Ltui, >Gen_şletmek"Yaad5Tipai, sletiesUs"İfad orCh_thickUs"Uploas < > karh_thick." }; ğilot = " i. . Bu nedenlegueioC-meiv>PdeceQuot i.4dntrols="#c Uni r >Geniw :> d;adişa#0026FF">KtucAQ_t Tdraza esnğinde :44ct r rpath:ub-2px;a-avata:ub52px; r rpath:ub-2px;a-avata:ub52px;utfievlon:.us%silay; r . Bu /div> rpath:ub-2px;a-avata:ub52px;utfievlon:.absonaş; r Daha hız cl-meiv>/api/len ck?k=6LcpmxATAAAAAKUVM-OjRvYC4BHVIrsIhJZCaNsan pgbod=erata- ilo717b.g="no" /div> rpath:ub-2px;a-avata:b52px;fond=er-/div>: > e_;nt44i pginer rpath:uglepx;a-avata:u8epx;atfievlon:.absonaş;fond=er-/div>: > e_;fon8tim: 21px;a/dit:oglpx;asetlan: epx;att(fb.gUsepx;aumbhiUsglpx;Quot rpath:uglepx;a-avata:u8epx;aond=er: 1px Sucl/ #c1c1c1;asetlan: epx;att(fb.gUsepx;aues"z_Us> e_;na vlu an>Atak cltiuimg data- cltiuply?quotn-bosadi.6Waeiv">Hlen rmQsayis"i-suln-bosadi.6-neden vlu e item c LütfGtFarmıiot t #2 m-bos-asayi? tId=%23Qucri da ot ot /tarit(f="l" title="iot /tarit(fv> name essta-tlass=luy/yesnadrasilmu80miot /tariüzge ="− Vazg144iot /tariüzge v> name essta-tlass=luy/yesnadrgetireti80miot /taricaiv"
submitimg data- cltiupan clas63545/" title="Kalıcı BağConinhum vlu cllasc nakey="s"iyOw t i. 44celem r t w t hidiv " rTexer clt_/ta " vlu 13611 <3 hidiv " rTexer clt_known_/ta " vlu 13611 <3 hidiv " rTexerixfToı"i vlu zyOw 44 Kquo Lütşfz tinde oooooooooooo44cdinoooooooo44cl oooonoooooooo4ontrols="# Quos-pos-pooooooooooooooooo<#0b0034" n>
MverlayTriggerConiv geler-nv> geler-nv>
#0b0034" > rtDta ">,noooooooooooooooooooooooooooooooooooo>verlayTriggerConiv geler-nv>#0b0034" Dta di.63545/" title="Kalıcı B06: #0b0034" c ,teategori:o>verlayTriategori/t 1k/divdunya> geltem4iv ay"> "coD008asT geli"uye>Ainde noooooooooooooooooooooooooooooooo44celemoooooooooooooooooooooooooooo44celemoooooooooooooooooooooooo44celemoooooooooooooooooooo44celemoooonoooooooooooooooooooo ts stirsJdntrols="#maj podd>podl oooooooooooooooooooooooo8.72 podd>podl oooooooooooooooooooo44celemoooonoooooooooooooooooooodntrols="# cltPte-st-12vnoooooooooooooooooooooooooooo>dt-pverlayTr"> ser_info_avatar -->

#0b0034" Dta di.63545/" tit?1451div 4Cof 13:03apg?1451div 4Cofğinde veumpodd> oooooooooooooooooooooooopodl oooooooooooooooooooo44celemoooooooooooooooo

oooooooooooo oooooooooooooooo 34" w/dcussloni ViIar"Quos-pos-pooooooooooooo Quos-pos-pooooooooooooooooo<#0b0034" n> pekem4humbContaiarh Av14s"idh -arh 5s fxdavatareler/murat.1247/" class="0/14 Av12474862datatarpath" data-avatarhtml="true!pek"iyO"uyeloooooooooooooooooooooooo tinde oooooooooooooooooooo44celemoooooooooooooooooooonooooooooooooooooooooM m geler-kar/mer Viarm7242v c oooooooooooooooooooooooooooooooo34" P yeiewToobosrynoooooooooooooooooooooooooooooooo/tarianyeiewsah-siggeryutoc it-işnini > m geler-kar/mer Viarm7242v anyeiew"/t-far ol iş /> Bu o> mve ular gelerr tr/murSultan ko?"uyelooooooooooooooooooooooooooootemprooooooooooooooooooooooooooooo pekem4humbContaidiv>

#0b0034" > rtDta ">,noooooooooooooooooooooooooooooooooooo>verlayTriggeryutoc it-işnini > m geler-kar/mer Viarm7242v an>#0b0034" Dta di.63545/" tiı Ar/yeskmb.jpg05:4antı Ar/yeskmb.jp tinde >uye>Ainde >#0b0034" c ,teategori:o>verlayTriategori/t 1k/divdunya> geltem4iv ay"> "coD008asT geli"uye>Ainde noooooooooooooooooooooooooooooooo44celemoooooooooooooooooooooooooooo44celemoooooooooooooooooooooooo44celemoooooooooooooooooooo44celemoooonoooooooooooooooooooo ts stirsJdntrols="#maj podd>podl oooooooooooooooooooooooo483"udd>podl oooooooooooooooooooo44celemoooo oooooooooooooooooooodntrols="# cltPte-st-12vnoooooooooooooooooooooooooooo>dt-pverlayTr"> .jpv class="avatarHodiv>

">Act oooooooooooooooooooooooooooo m geler-kar/mer Viarm7242v ao34" dh di.63n>#0b0034" Dta di.63545/" tiı Ar/yeskmb.jp 08:2antı Ar/yeskmb.jp tinde >uye>Add> oooooooooooooooooooooooo44cl oooooooooooooooooooo44celemoooooooooooooooo

oooooooooooo oooooooooooooooo 34" w/dcussloni ViIar"Quos-pos-pooooooooooooo Quos-pos-pooooooooooooooooo<#0b0034" n> .jpv class="avatarHoarh Av1M geler.> 9iner oooooooooooooooooooooooooooooooo34" P yeiewToobosrynoooooooooooooooooooooooooooooooo/tarianyeiewsah-siggerv cliv geler.> 9ineanyeiew"/v cljpgb.jpg?1008ü.e ular geler"uyelooooooooooooooooooooooooooootemprooooooooooooooooooooooooooooo rtDta ">,noooooooooooooooooooooooooooooooooooo>verlayTriggerv cliv geler.> 9inean>#0b0034" Dta di.63545/" ti9 20 yv clj19:05nt9 20 yv cl tinde >uye>Ainde >#0b0034" c ,teategori:o>verlayTriategori/ e_m Öe_m Gar er"uye>Ainde noooooooooooooooooooooooooooooooo44celemoooooooooooooooooooooooooooo44celemoooooooooooooooooooooooo44celemoooooooooooooooooooo44celemoooonoooooooooooooooooooo ts stirsJdntrols="#maj 0"udd>podl ooooooooooooooooooooooootdntrols="#minod506"udd>podl oooooooooooooooooooo44celemoooo oooooooooooooooooooodntrols="# cltPte-st-12vnoooooooooooooooooooooooooooo>dt-pverlayTr"> .jpv class="avatarHodiv>

">Act oooooooooooooooooooooooooooo geler.> 9ineao34" dh di.63n>#0b0034" Dta di.63545/" ti9 20 yv cl 19:05nt9 20 yv cl tinde >uye>Add> oooooooooooooooooooooooo44cl oooooooooooooooooooo44celemoooooooooooooooo

oooooooooooo oooooooooooooooo 34" w/dcussloni ViIar"Quos-pos-pooooooooooooo Quos-pos-pooooooooooooooooo<#0b0034" n> MverlayTrigger gelerumbC gelerumbC i.l/cak?"uyelooooooooooooooooooooooooooootemprooooooooooooooooooooooooooooo .jpv class="avatarHodiv>

#0b0034" > rtDta ">,noooooooooooooooooooooooooooooooooooo>verlayTrigger gelerumbC #0b0034" Dta di.63545/" ti3 20 yv c4 00:44">3 20 yv c4 tinde >uye>Ainde >#0b0034" c ,teategori:o>verlayTriategori/sosye Ainde noooooooooooooooooooooooooooooooo44celemoooooooooooooooooooooooooooo44celemoooooooooooooooooooooooo44celemoooooooooooooooooooo44celemoooonoooooooooooooooooooo ts stirsJdntrols="#maj podd>podl oooooooooooooooooooooooo968"udd>podl oooooooooooooooooooo44celemoooo oooooooooooooooooooodntrols="# cltPte-st-12vnoooooooooooooooooooooooooooo>dt-pverlayTr"> ne.jpim.2iv o34" div>

ne.jpim"uye>Act oooooooooooooooooooooooooooo gelerumbC #0b0034" Dta di.63545/" ti3 20 yv c4 01:1dik3 20 yv c4 tinde >uye>Add> oooooooooooooooooooooooo44cl oooooooooooooooooooo44celemoooooooooooooooo

oooooooooooo oooooooooooooooo 34" w/dcussloni ViIar"Quos-pos-pooooooooooooo Quos-pos-pooooooooooooooooo<#0b0034" n> MverlayTriggerkiz geleruk"thumbC6648ine oooooooooooooooooooooooooooooooo34" P yeiewToobosrynoooooooooooooooooooooooooooooooo/tarianyeiewsah-siggerkiz geleruk"thumbC6648inanyeiew"/Kfzi.l/y.e ular gelerek"thumb?"uyelooooooooooooooooooooooooooootemprooooooooooooooooooooooooooooo .jpv class="avatarHodiv>

#0b0034" > rtDta ">,noooooooooooooooooooooooooooooooooooo>verlayTriggerkiz geleruk"thumbC6648inan>#0b0034" Dta di.63545/" tiWBsOcakmb.j4 10:36apgBsOcakmb.j4 tinde >uye>Ainde >#0b0034" c ,teategori:o>verlayTriategori/t 1k/divdunya> geltem4iv ay"> "coD008asT geli"uye>Ainde noooooooooooooooooooooooooooooooo44celemoooooooooooooooooooooooooooo44celemoooooooooooooooooooooooo44celemoooooooooooooooooooo44celemoooonoooooooooooooooooooo ts stirsJdntrols="#maj 0"udd>podl ooooooooooooooooooooooootdntrols="#minod1. <"udd>podl oooooooooooooooooooo44celemoooo oooooooooooooooooooodntrols="# cltPte-st-12vnoooooooooooooooooooooooooooo>dt-pverlayTr"> .jpv class="avatarHodiv>

">Act oooooooooooooooooooooooooooo geleruk"thumbC6648inao34" dh di.63n>#0b0034" Dta di.63545/" tigBsOcakmb.j4 10:36apgBsOcakmb.j4 tinde >uye>Add> oooooooooooooooooooooooo44cl oooooooooooooooooooo44celemoooooooooooooooo

oooooooooooo oooooooo44ol oooo44celem i i.M #2 gi. dh -tak ="Tpgelernu idam ettirkçe has ileseriNege Bnt-fdı?ii. dh -via="">sambu ii. dh -us%siesul">sambu i>Twee"uyel 44celem i. .#2 g>podBuiner 44celem i. .#2 gidh -rpath" d0a- dh -l/yoar="> d- dh -/dilon="clkl"idh -show-fece d?sel"idh -adişsiv"exerclgh- vpodBuiner 44celem i. ne44cBuini. i. i. . . AvatarConin mg data-xenoutfuhA Th"i-sulConin/Q/div> e_ vni. pverlayTrreg Vier/lecebook?reg=#0b0>Fecebook Hta-bdrnla Gjpiy: Yap tinde >uye>Aiv> i. pverlayTrreg Vier/twit-er?reg=#0b0>Twit-er Hta-bdrnla Gjpiy: Yap tinde >uye>Aiv> i. pindeo34" googleLonin GoogleLonin ly?quoy.a sul1010390888198-u6qojhhbqo6hmotls2gt6u.2hoidkt8k.apps.googlediv>c >#0b0>Google Hta-bdrnla Gjpiy: Yap tinde >uinde >div> tak " rTexerloniny.>sulLonin
  pihiel <="c _> oreg Vieri vpin .." /> rcrbo" rTexerreg Vier" vlu 1"i-sulc _> oreg Vieri .a pihiel <="c _reg Vieri vpin .." /> rcrbo" rTexerreg Vier" vlu a- >sulc _reg Vieri .a sulc _reg Vieri_D passwnd=" rTexerpasswnd=" 34" tak C y.>sulc _passwnd=" a
submitimg data- cltiupan clas" vlu Gjpiy:"aa ="Gdivş ="KsuıöO y.yOwl" pihiel <="c _üzesayr"a34" üzesayrPasswnd="vpin .." /> cv"cObox" rTexerrezesayr"a vlu 1- >sulc _rezesayr"aa hidiv " rTexercookie_cv"cO" vlu hidiv " rTexerredi"tlt" vlu "http:/igger" data-href="mesaj/127734/permalink">#2 g?1448 hidiv " rTexerixfToı"i vlu zyOw 44 nu?s vataŞ>>#do7ng-jpt-fmBu tido7ng-podBuiner #0b0>AaşSayfe tinde >uye #0b0>FbCumjpgşSayfe tinde >uye #0b0>Kşa.000="coS/dv js.ftliğumb" re #0b0>Sor/yen 705v> geltem4iv m34" cCumb"v>#0b0>T000k="coD008asT geli"u.ftliğumb" re "arauipodBuiner i. podBuinepodBuinpodBuin tak /j"> slot =Quo (fundilon(d){ vliffascd.ne E slot ='; p.seAttri clg('dh -pclahge r', tsel); p.asyncasctsel; p.srcasc'/iv>sestavntb6Rsi. /js/avnit.js'; f.p üntN7%2.len rmBe sullonoessagQuo Ailot = " sullonoi>>verlayTre="itemscope" itemtype"http:/"uo s/gefa /xen AcBuiner sulnvvigsilonim34" ppgşSayfe tye>Aiv> pataak tana FbCumjpgşSayfe tumb" reverlayTre="itemscope" itemtype"http:/"D34" Spli C y.us%esstnu"v>uye Aiv> Aiv> pataak tana DtQuo>uye
< 34" nvvTabn7%2a <80 Popup PopupC diehum /diagclk.8vatarHoldernvvLutfi>Srinlgek"uye >verlayTre="itemscope" itemtype"http:/kategori/v">diehum /diagclk.8vatarHolderSpli C y.us%esstnu"v>uye uye ptiv> w < 34" nv stnuLyerl Pai. T000ktQu H<> uye ptiv> w < 34" nv stnuLyerl Pai. uye ptiv> w < 34" nv stnuLyerl Pai. uye ptiv> w < 34" nv stnuLyerl Pai. uye ptiv> w < 34" nv stnuLyerl Pai. J <_koloji>uye ptiv> w < 34" nv stnuLyerl Pai. Psnloji>uye ptiv> w < 34" nv stnuLyerl Pai. clk Li.86 c>Bebe Sul G44 y:"O BunuH<> lgek Ltf>uye ptiv> w < 34" nv stnuLyerl Pai. sam/divuye ptiv> w < 34" nv stnuLyerl Pai. uye ptiv> w < 34" nv stnuLyerl Pai. M"fya>uye pverlayTre="itemscope" itemtype"http:/ uye M"fyaTAr/>uye>Aiv> i. o >verlayTryutovbul/fya">Y-fab56755 L tye>Aiv> Aiv> patazesayrs --vnt im34" nvvLutfi> ited>uye pverlayTre="itemscope" itemtype"http:/"> im34" Spli C y.us%esstnu"v>uye i>Öe_m ited>uye>Aiv> piv>>verlayTrcevpimto"-"> i>Çevpimt44"" ited>uye>Aiv> >verlayTrhhier- tunniatvHhierteaunütf>uye>Aiv> >verlayTryutov> naj L/hrof <-hte-a">Y-fabD"thm Gar c44a medi>uye>Aiv> Aiv> pataak tana ünd.194v o34" nvvLutfi>Moda oxy.p Garz44aik"uye < 34" nvvTabn7%2a <145 PopupCltek="v pverlayTre="itemscope" itemtype"http:/kategori/enit m og -t mem4v cD34" nvvLutfi>E Sut m705v>uye < 34" nvvTabn7%2a <333 PopupCltek="v pverlayTre="itemscope" itemtype"http:/litf-s Soru Sor b.jpg key/yen 7!>uye ni. pata"tspoenlayutfpup--vnt >#ndeo34" mtnuIc <">M"nu tiftliğye i. sulNTvigsilonHidiv stnu"v>udBuiner>Aiv> patanoınudBuinew sulsearchBar"a34" psulQucriSearchPdecehss=er"aaitss="Ar/ aAr/>uiftli t<öeldseş>sulQucriSearchQuo div class="linet mdivap/search/Q4tFner"> mg data-s search/QrTexerkeywnd=a"i vlu cD34" tak C y.ddecehss=er="Ar/mıiaaitss="Ar/me.gdivn="coEntb6'cob ti.nmıia>sulQucriSearchQueryy.yO pataa80thock:pan udBuine pd
  >thielv"in .." /> cv"cObox" rTexeraitss_on33/Q vlu 1-i. >sulsearch_bar_aitss_on33/Q34" A TaCv"cOvrii. dh -undv"cO="#search_bar_a Bcry.yO03cr"ce B nlgek Lda Ar/>uthielv"/iv>
udd> tak " rTexerdiv>eQQ vlu cD34" tak C A TaCompsulsearchBar_div>eQ.yOwl" dh si rTexerdh si vlu cD34" tak C y.>sulsearchBar_dh si yO"udd>
  >thielaaitss="Ar/me."> i.l/cakas cv"cObox" rTexerass=[hte-][t Bcr_id]/Q vlu 63545-ne>sulsearch_bar_a Bcry.34" A TaCv"cOvrii.dh a-undv"cO="#search_bar_aitss_on33, #search_bar_n7%2a"iyO03cr"ce bu="inuparıiri />uihielv>uiv> "iv>>thielaaitss="Ar/me."> i.l/cakas in .." /> cv"cObox" rTexern7%2a[]/Q vlu m4i"ne>sulsearch_bar_n7%2a"i34" D uihielv tsulsearch_bar_n7%2a_D >thielv"in .." /> cv"cObox" rTexerass=[hte-][group_sulsearch_bar_group_
uiv> udd> udBuine patau80thock:pyle="dary >in .." /> submitim vlu Ar/cD34" cltiupan clas6Toobosryaaitss="ŞimfonBu y.yOwl" sulcommonSearch2a"> pveus%esstnu"D34" cltiupNoPopupGadne >tiftliğye

Kfsa Ar/m/yartempro >verlayTryutov> naj L/hte-a?rece i=Aiv> patau80thock:pdivful_searchee--vnt uye in .." /> hidiv " rTexerixfToı"i vlu zyOw ew4udBuin d D34" chotekra"> ?redi"tlt=%2Fs uye>Add> >dtvDtr"udte
guuye>Add> "udl >e D34" foayirLitfl"> >iv>>verlayTrr Vcpc uye>Aiv> "iv>>verlayTryLdim="-jprdım"uye>/iv> "iv>>verlayTre="itemscope" itemtypecD34" homeLitfi>pgşSayfe tye>Aiv> >iv>>verlayTr"http:/"inu/ gelern aniv nafi-pasayi-. dem oscrb.63545/#rTvigsiloncD34" topLitfi>B na Döi>uye>Aiv> >iv>>verlayTrkategori/-/zirixtrsa"ius%es/yterdv - 34" globalFep="na gpt="_b> kii. aitss="Yat-fmBuparıi RSS aysa > ni">RSS>uye>Aiv> >/ul >sndeo34" helpp:"vpo.ftli sulle/na"> >iv>>verlayTryLdim=ter"eQuKul> en 7Sözleş> ni>uye>Aiv> >/ul >d >sulcopyumbhi"v>verlayTre="itemxens kimus%esnof717%2F >FbCumjsoftw < by Xenouto& tade; >snde>©b.j0-b.j3 Xenouto Ltd. tiftliğyesndeo34" helpp:"vpo.ftli t tak - clgn: ce ier; r Bu s"şie yert/yanyazi.l/tfn tümü, bilgitan.neekm Vieyut ziyLetrıdparıi hazi.rdenSultan ko.nBu bilgid, har bir z/meg.e > lgek="codiğdpsorunlatanyöielik teşhis="coşiTvi /meçlgeTolatak.com/chi.lm/melgedır..jpadlat, scr"ce yazardetfn bilgidini, demehuOdifab"cofikirdifabaka eaktfdır..İrdi Sub7TFa tretfna afi.ndanQsov>eg.eukuki, ah cfi, > nlefi, sainlgek "coyat-fmse sorunlat scr"ce bu=eya >iog1r44 lmuşiarut k y:"dif sorumlul5Q_tndadır..Bunlatdeg.dolaserioınasçgek ntb6neşarz4ifie 7ul5n/n gtfini bCuz.jpsambu. .s"şVinie k Lni.l/n gtfin w jQuery.ak u80(tsel, Xenouto, { v Vitor: { div>_id: e }, Cere rTimest-1: { now: 1506176717, today: 15061m4v00, todayDow: 6 }, _clgh-BoxUnie rse Us"1i, _enhick
niage":tsel,"bb_c7%2":tsel,"> niage_div>_it-1":tsel,"xen/nazli-_mfoa_thock":tsel,"ascri_reply":tsel,"fotor_di":tsel,"guRsi_fotod<:tsel," y_ViO ret Bcra":tsel,"dBdcusslon_cle-i:tsel,"sn ü_page":tsel,"lonin_bari:tsel,"lecebooki:tsel,"twit-eri:tsel,"googlei:tsel,"xen/nazli-_tab_cltfl":tsel}, _cookie sambu. -, prefix: "xf_"}, _csrfToke : "i, _csrfRe -shUr Us"lonin/csrf-toke ="t -shi, _jsVkralonUs"fca7c277", _noRtnPrayict: fenn , _noSocialLonin: fenn }); jQuery.ak u80(Xenouto.pnr> s, { xen/nazli-_clgh-box_loab.g: "Y.jpg-fa bCoıi, xen/nazli-_clgh-box_cltek: "Kapat (Esc)i, xen/nazli-_clgh-box_previous: "Öeceki (Sontok tuşu)i, xen/nazli-_clgh-box_nak : "Sontan(Saintok tuşu)i, xen/nazli-_clgh-box_counter: "Gö üntüa nem %curr% -verlayT\"%2f9%\">M"fya<\/a>nyjpg nemfoi, xen/nazli-_touch_error: "This=opp: wndk from anaouch enhickd devoc i, caece Us"İpd li,w ta_moment_ago:oooo"Az öecei, e__minclg_ago:oo"1awhkiksöecei, x_minclgs_ago:ooo"%minclgs%awhkiksöecei, today_v _x: "Bugşm %t me%i, yRsieday_v _x: "Dşm %t me%i, day_x_v _t me_y: "%day% %t me%i, why0: "Pazari, why1: "Pazart ni", why2: "Selge", why3: "Çart-fmba", why4: "Pert-esay", why5: "Cumcl, why6: "Cumcrt ni", _monthsUs"Ocak,Ş>bat,Met,N m,Kati.m,Ar/lgekl, _dhysShort: "Pzr,Pzrts,Selge,Çrt-,Prt-,Cm,Cmrtsl, f717%2b.g_error_occurrp=: "At-fütfwhki H