Mimar Sinan'ın Yaptığı Tüm Eserlerin Listesi

Konu, 'Türk ve Dünya Tarihi' kısmında Mevsim tarafından paylaşıldı.

 1. Mevsim

  Mevsim Yeni Üye

  Mimar Sinan'ın Tüm Eserlerinin Listesi
  Mimar Sinan'ın Eserlerinin Tümünün İsimleri

  Mimar Sinan’ın mimarbaşılığa getirilmeden evvel yaptığı üç eser dikkat çekicidir. Bunlar Halep’de Hüsreviye Külliyesi, Gebze’de Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve İstanbul’da Hürrem Sultan için yapılan Haseki Külliyesi’dir.Mimarbaşı olduktan sonra verdiği üç büyük eser, O’nun sanatının gelişmesini gösteren basamaklar gibidir. Bunların ilki, Şehzadebaşı Camii ve Külliyesidir. Külliyede ayrıca imaret, tabhane (mutfak), kervansaray ve bir sokak ile ayrılmış medrese bulunmaktadır.Süleymaniye Camii, Mimar Sinan’ın İstanbul’daki en muhteşem eseridir. Yirmiyedi metre çapındaki büyük kubbe, zeminden itibaren tedricen yükselen binanın üzerine gayet nisbetli ve ahenkli bir şekilde oturtulmuştur. Sükûnet ve asaleti ifade eden bu sade ve ahenkli görünüşü ile Süleymaniye Camii, olgunlaşmış bir mimariyi temsil etmektedir.Sekiz ayrı binadan meydana gelen Süleymaniye Camii ve Külliyesi, Fatih’ten sonra şehrin ikinci üniversitesi olmuştur.

  Mimar Sinan 92 cami, 52 mescit, 55 medrese, 7 darül-kurra, 20 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa (hastane), 6 su yolu, 10 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 365 eser vermiştir.

  Mimar Sinan toplam 375 mimari eser vermiştir.

  Camiler

  İstanbul Süleymâniye Câmii,
  İstanbul Şehzâdebaşı Câmii,
  Haseki Camii,
  Mihrimah Sultan Camii - Edirnekapı
  Mihrimah Sultan Camii (Üsküdar) - Üsküdar’da, iskelede
  Rüstem Paşa Câmii (Tahtakale’de),
  Sokullu Mehmet Paşa Câmii (Kadırga Limanında),
  Sokullu Mehmet Paşa Câmii (Azapkapısı’nda),
  Sokullu Mehmet Paşa Câmii (Büyükçekmece)
  Odabaşı Câmii (Yenikapı yakınında),
  Hamâmî Hâtun Câmii (Sulumanastır’da),
  Ferruh Kethüdâ Câmii (Balat Kapısı içinde),
  Kara Camii - Sofya
  Kazasker İvaz Efendi Camii (İstanbul'da)
  Kılıç Ali Paşa Camii (Tophane’de),
  Ahî Çelebi Câmii (İzmir İskelesi yakınında),
  Ebü’l-Fazl Câmii (Tophâne üstünde),
  Sinan Paşa Camii (Beşiktaş’ta),
  Eski Vâlide Câmii (Üsküdar’da),
  Ferhad Paşa Câmii (Çatalca’da),
  Drağman Yunus Camii (İstanbul'da)
  Gazi Ahmet Paşa Camii (Topkapı'da)
  Hadım İbrahim Paşa Camii (Silivrikapı'da)
  Abdurrahman Paşa Camii (Kastamonu, Tosya'da)
  Behram Paşa Camii (Diyarbakır'da)
  Molla Çelebi Camii (Fındıklı'da)
  Nişancı Paşa Çelebi Câmii (Kiremitlik’te),
  Piyale Paşa Camii
  Rüstem Paşa Câmii - Tahtakale
  Selimiye Camii - Edirne
  Zâl Mahmûd Paşa Câmii - Eyüp
  Çavuşbaşı Camii - Sütlüce
  İskender Paşa Câmii (Kanlıca’da),
  Şah Sultan Camii - Eyüp
  Şehzade Camii - Şehzadebaşı
  Şehzâde Cihangir Câmii (Tophâne’de),
  Şemsi Ahmed Paşa Câmii (Üsküdar’da),
  Osman Şah Vâlidesi Câmii (Aksaray’da),
  Sultan Bâyezîd Kızı Câmii (Yenibahçe’de),
  Ahmed Paşa Câmii (Topkapı’da),
  Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Hafsa’da, Trakya),
  Sokullu MehmedPaşa Câmii (Burgaz’da),
  İbrâhim Paşa Câmii (Silivrikapı’da),
  Bâli Paşa Câmii (Hüsrev Paşa Türbesi yakınında,
  Hacı Evhad Câmii (Yedikule yakınında),
  Kazasker Abdurrahmân Çelebi Câmii (Molla Gürânî’de),
  Mahmûd Ağa Câmii (Ahırkapı yakınında),
  Hoca Hüsrev Câmii (Kocamustafapaşa’da),
  Defterdar Süleymân Çelebi Câmii (Üsküplü Çeşmesi yakınında),
  Yunus Bey Câmii (Balat’ta),
  Hürrem Çavuş Câmii (Yenibahçe yakınında),
  Sinan Ağa Câmii (Kâdı Çeşmesi yakınında),
  Süleymân Subaşı Câmii (Unkapanı’nda),
  Kasım Paşa Câmii (Tersâne yakınında),
  Muhiddin Çelebi Câmii (Tophâne’de),
  Molla Çelebi Câmii (Tophâne Beşiktaş arasında),
  Çoban Mustafa Paşa Câmii (Gebze’de),
  Pertev Paşa Câmii (İzmit’te),
  Rüstem Paşa Câmii (Sapanca’da),
  Rüstem Paşa Câmii (Samanlı’da),
  Rüstem Paşa Câmii (Bolvadin’de),
  Rüstem Paşa Câmii (Rodoscuk’ta),
  Mustafa Paşa Câmii (Bolu’da),
  Ferhad Paşa Câmii (Bolu’da),
  Mehmed Bey Câmii (İzmit’te),
  Osman Paşa Câmii (Kayseri’de),
  Hacı Paşa Câmii (Kayseri’de),
  Cenâbî Ahmed Paşa Câmii (Ankara’da),
  Lala Mustafa Paşa Câmii (Erzurum’da),
  Sultan Alâeddin Selçûkî Câmiinin (Çorum’da) yenilenmesi,
  Abdüsselâm Câmiinin (İzmit’te)yenilenmesi,
  Kiliseden dönme Eski Câminin (İznik’te)Sultan Süleymân tarafından yeniden yaptırılması,
  Hüsreviye (Hüsrev Paşa)Câmii (Haleb’de),
  Sultan Murâd Câmii (Manisa’da),
  Orhan Câmiinin (Kütahya’da)yenilenmesi,
  Kâbe-i şerîfin kubbelerinin tâmiri,
  Hüseyin Paşa Câmii (Kütahya’da),
  Sultan Selim Câmii (Karapınar’da),
  Sultan Süleymân Câmii (Şam, Gök Meydanda),
  Taşlık Câmii (Mahmûd Paşa için, Edirne’de),
  Defterdar Mustafa Çelebi Câmii (Edirne’de),
  Haseki Sultan Câmii (Edirne, Mustafa Paşa Köprüsü başında),
  Cedid Ali Paşa Câmii (Babaeski’de),
  Semiz Ali Paşa Câmii (Ereğli’de),
  Bosnalı MehmedPaşa Câmii (Sofya’da),
  Sofu MehmedPaşa Câmii (Hersek’te),
  Maktul Mustafa Paşa Câmii (Budin’de),
  Firdevs Bey Câmii (Isparta’da),
  Memi Kethudâ Câmii (Ulaşlı’da),
  Tatar Han Câmii (Kırım, Gözleve’de),
  Vezir Osman Paşa Câmii (Tırhala’da),
  Rüstem Kethüdâsı Mehmed Bey Câmii (Tırhala’da),
  Mesih Mehmed Paşa Câmii (Yenibahçe’de).

  Medreseler

  Sultan Süleymân Medresesi (Mekke’de),
  Süleymâniye Medreseleri (İstanbul’da),
  Yavuz Sultan Selim Medresesi (Halıcılar Köşkünde),
  Sultan Selim Medresesi (Edirne’de),
  Sultan Süleymân Medresesi (Çorlu’da),
  Şehzâde Sultan Mehmet Medresesi (İstanbul’da),
  Haseki Sultan Medresesi (Avratpazarı’nda),
  Vâlide Sultan Medresesi (Üsküdar’da),
  Kahriye Medresesi (Sultan Selim yakınında),
  Mihrimah Sultan Medresesi (Üsküdar’da),
  Mihrimah Sultan Medresesi (Edirnekapı’da),
  MehmedPaşa Medresesi (Kadırga’da),
  MehmedPaşa Medresesi (Eyüp’te),
  Osman Şah Vâlidesi Medresesi (Aksaray yakınında),
  Rüstem Paşa Medresesi (İstanbul’da),
  Ali Paşa Medresesi (İstanbul’da), 17i.lşiplş.ml.çmö)AhmedPaşa Medresesi (Topkapı’da),
  Sofu MehmedPaşa Medresesi (İstanbul’da),
  İbrâhim Paşa Medresesi (İstanbul’da),
  Sinân Paşa Medresesi (Beşiktaş’ta),
  İskender Paşa Medresesi (Kanlıca’da),
  Kasım Paşa Medresesi,
  Ali Paşa Medresesi (Babaeski’de),
  Mısırlı Mustafa Paşa Medresesi (Gebze’de),
  Ahmed Paşa Medresesi (İzmit’te),
  İbrâhim Paşa Medresesi (Îsâ Kapısında),
  Şemsi Ahmed Paşa Medresesi (Üsküdar’da),
  Kapı Ağası Mahmûd Ağa Medresesi (Ahırkapı’da),
  Kapıağası Câfer Ağa Medresesi (Soğukkuyu’da),
  Ahmed Ağa Medresesi (Çapa’da),
  Hâmid Efendi Medresesi (Filyokuşu’nda),
  Mâlûl Emir Efendi Medresesi (Karagümrük’te),
  Ümm-i Veled Medresesi (Karagümrük’te),
  Üçbaş Medresesi (Karagümrük’te),
  Kazasker Perviz Efendi Medresesi (Fâtih’te),
  Hâcegizâde Medresesi (Fâtih’te),
  Ağazâde Medresesi (İstanbul’da),
  Yahya Efendi Medresesi (Beşiktaş’ta),
  Defterdar Abdüsselâm Bey Medresesi (Küçükçekmece’de),
  Tûtî Kâdı Medresesi (Fâtih’te),
  Hakîm Mehmed Çelebi Medresesi (Küçükkaraman’da),
  Hüseyin Çelebi Medresesi (Çarşamba’da),
  Şahkulu Medresesi (İstanbul’da),
  Emin Sinân Efendi Medresesi (Küçükpazar’da),
  Yunus Bey Medresesi (Draman’da),
  Karcı Süleyman Bey Medresesi,
  Hâcce Hâtun Medresesi (Üsküdür’da),
  Defterdar Şerifezâde Medresesi (Kâdıçeşmesi’nde),
  Kâdı Hakîm Çelebi Medresesi (Küçükkaraman’da),
  Kirmasti Medresesi,
  Sekban Ali Bey Medresesi (Karagümrük’te),
  Nişancı MehmedBey Medresesi (Altımermer’de),
  Kethüdâ Hüseyin Çelebi Medresesi (SultanSelim’de),
  Gülfem Hâtun Medresesi (Üsküdar’da),
  Hüsrev Kethüdâ Medresesi (Ankara’da),
  Mehmed Ağa Medresesi (Çatalçeşme’de).

  Külliyeler

  Haseki Külliyesi
  Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi
   

Sayfayı Paylaş