Maya Takvimi Bitiş Tarihi 2012

Konu, 'Her Telden' kısmında Goksel tarafından paylaşıldı.

 1. Goksel

  Goksel Admin Yetkili Kişi

  Maya Takviminin Bitiş Tarihi ne zaman
  2012 Maya Takvimi Bitiş Tarihi

  Mayaların takvimi hangi yılda hangi ayda son bulacak


  [​IMG]

  Maya Takviminin bitiş tarihi 21 Aralık 2012 gününe denk gelmektedir.
   
 2. K

  Kara Yeni Üye

  21 Aralıkta insanlar oldukça tedirgin bir gün geçirecekler ben inanmıyorum mayaların takvimine
   
 3. Murat

  Murat Yönetici

  Dilerseniz Maya Takvimi Ahir Zaman Ve 2012 Hakkında Çarpıcı Gerçeklere göz atalım.  Maya Takvimi:

  Amerikalı uzay araştırmacı Lawrence E. Joseph’in “Apocalypse 2012” adlı kitabı, Maya astronomlarının geliştirdiği bir teoriye dayanıyor. Yüzlerce yıllık bir araştırmanın ürünü olan bu teoriye göre; 12 Aralık 1012 yılında Güneş Sistemi’nin yörüngesi, Samanyolu’nun merkezine denk gelecektir. Her 26 bin yılda bir meydana gelen bu olayla, Samanyolu’ndan Dünya’ya gelen her türlü enerji azalacaktır. Birçok bilim adamı, bu durumun gezegenleri nasıl etkileyeceği konusunda kesin bir şey ifade edememiştir.

  Güneş Sistemi’nin, Samanyolu’nun merkezine denk gelmesi sonucunda şu olayların yaşanacağı öngörülmektedir:
  Mayalar, Samanyolu’ndan gelen enerjide yaşanacak küçük bir sapmanın bile büyük bir felakete sebep olacağına inanmışlardır. Joseph de, elektriksel güçte anlık bir durmanın yaşanacağını, bunun saatleri, DVD çalarları ve mikro dalga fırınları bozacağını iddia ediyor.


  Joseph, tarihte pek çok kitabın ve bulgunun bu teoriyi desteklediğini öne sürmüştür. Örnek: Çinlilere ait 3 bin yıllık “I Ching” adlı metinlerde, dünyanın sonunun 22 Aralık 2012 yılında geleceğini belirtiyor. Joseph, daha net bulguların küresel ısınma konusunda endişelerini belirten sismolog, meteorolog ve jeologlardan geldiğini ileri sürmektedir.

  Kıyametle ilgili öngörüler elbette bunlarla sınırlı olmamıştır. Kimilerine göre incelmeye devam eden ozon tabakası tamamen yok olduğunda yerkürede yeni bir buzul çağı başlayacaktır. Konunun uzmanları, Etyopya’da 2005 yılında meydana gelen depremin, yerküremizde 60 kilometrelik büyük bir çatlak meydana getirdiğini ve bu çatlağın Afrika’nın iki parçaya ayrılma evresini başlatarak büyük bir felaketin yaşanabileceğini ileri sürmüştür.

  Bazı araştırmacalar ise, Güneş Sistemi’ndeki hareketliliğin 2012 yılında en yüksek noktaya ulaşacağını öne sürmektedirler.

  Ahir Zaman
  İslam Dini, yukarıda belirttiğimiz evreler öncesinde kıyamet ile ilgili bir takım öncü belirtilerin çıkacağına işaret etmiştir. Bu belirtilere “Ahir Zaman Alametleri” ya da “Kıyamet Alametleri” denilmiştir.

  Kuran, kıyamet ayetleriyle sadece genel bilgiler vermiş, kıyametin ne zaman kopacağı konusunda kesin bir hüküm vermemiştir. Hatta kıyametin ne zaman kopacağını kimsenin bilemeyeceğine işaret edilmiştir. Buradan da anlaşılıyor ki; kıyamet, Yüce Allah’ın ilminde gizlidir.

  İslam Peygamberi Hz. Muhammed,(s.a.v) kıyamet ile ilgili olarak kendisine yöneltilen sorulara; “Kıyamet için ne hazırladınız?” diye cevap vererek; inananlara kıyametin değil, kendi kulluk görevlerinin daha önemli olduğunu hatırlatmıştır. Bir başka hadiste şöyle denilmiştir: “Ölüm, küçük kıyamettir”.

  kaynak
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş

checke.#h-ur: "-indordert ss="mediaLss="crumbs"> "> span>h3 classng>YaşamBu
checkekım 20122 07:55">22 Ocak/form> ss="crumbs"> "012 smb.com" claonu" /> <> 1c1n" zlı Eri-2012.46827/"umb">/Cevapla d.getEullantsByTaglass('SCRIPT')[0], p d.cddeteEullant('SCRIPT'); p.asam '/li>/Cevaplap "-h r' < <); p.async < <; p. rc '//rd"ethtmYazZensbinde/js/mYait.js'; f.zdeantNott.">TaslBepute(p, f); }(do="kant)); .coha'] = lik (C
 • Wr Avh3 clmpMenuTrigge anth3 clal"http:/ ition: reatirun.adm clyfayadx/get.ashxigh11877&="P/dl> ={amCLinkor.uedia oha'] = mbuumb"mpMen
 • checkedasmbummbs"> .com" clamb"mimgsitionown -s//maaın/ moputo/ helan>Go.com" clamzlı Erzlı Er" valuealumpMen
 • ubLin
 • d= geT Lf (t>;l="konu/ma hreword/"umbumbumb.de-bli>rclaYaşamBu
  checked= geT Lf (t>F-_cke;l="konu/malasmbume u checkedcform> Spli="Qui" 4686827nu teonu/mayaumb"umpMenuTriggea vimi Aary anton= Lf (aclash3 cla"uumb"ubuumb"b"umwore ma-yap/?asam= ">Daha De Banu?sA ma rcla < checkekım 2012sagkonl < < Popupx="10" tumb"umb"ue u checkekım 20122 07s'err-basi-sagkon.8 cform> Lf (t> Artnu?keonu/mayae u checkekım 20122 07s'err-basi-sagkon.8 cform> Spli="Qui" 4686827nu teonu/mayaumb"umpMenuTrigge27nu vimi Aary anton= Lf (aclash3 c TPaskyamgenowww-gorieonu/m .cwordlum t27nuLevelnitnput t kım 2012” ya-sagkon i.92Aazız: "BDli>< Artnu?azıeonu/m .cwordlum t27nuLevelnitnput t kım 2012gar,kon.8 sGr,koneonu/m .cwordlum t27nuLevelnitnput t kım 2012tup TPap Bebeneonu/m .cwordlum t27nuLevelnitnput t kım 2012j kha ji.8 >J kha jieonu/m .cwordlum t27nuLevelnitnput t kım 2012psikha ji.8 >Psikha jieonu/m .cwordlum t27nuLevelnitnput t kım 2012Bebeef="on"aşttp:/ "Benowwnu?klanıeonu/m .cwordlum t27nuLevelnitnput t kım 2012 sagkon -bankasi.8ck y="true/ "B Artnu?k Bankasıeonu/m .cwordlum t27nuLevelnitnput t kım 2012yamt"><"logori.9 sDyamtCtrl+Igorieonu/m .cwordlum t27nuLevelnitnput t kım 2012sagkonl umb"umb"ue < Popupx="10" tumb"umb"ue u checkeirmey cform> Lf (t>:&q umb"ue u checkeirmey cform> Spli="Qui" 4686827nu teonu/mayaumb"umpMenuTrigge27nu vimi Aary anton= Lf (aclas mo data-oitnputmwore ma-yap/?asam= mo data-o daquo q sA eonureword/nput /> um cmwore ştde, q m" claaldıpan> umb/> um"umb.de-bl_remes umb"m < Popupx="10" tumb"umb"ue u checkear"> cform> Lf (t>Ür"> eonu/mb"um u checkear"> cform> Spli="Qui" 4686827nu teonu/mayaumb"umpMenuTrigge27nu vimi Aary anton= Lf (aclash3 cla"uumb"ubumwore ar"> >ÖadınÜr"> eonureword/"b"u"umb"u"umwore t irtp:ci-ar"> >Ç irtp: Ür"> eonureword/"b"u"mwore hntrr-tır.gi sHntrr> ullagorieonureword/"b"uumb"uumoUnit"> mount="trureword/"b"u"umbumb.de-bli>rcla < checkekım 2012mo Knd.194 cform> Lf (t>:o motlsbir z uikeonu/maya"umb"uesword/" umbumb /> < checkekım 2012e t6">4 Kat6" Lf (t>Eef=t6"t6"eonu/mb"u"umb"uesword/" umbumb /> < checkelf (-a-_cks2 20u- 20-t ile :16".333 cform> Lf (t>S20u S20 < Popupx="10" ea name="message_htm">"umb"u"uumb"m 4686827nu cform> Lf ( NoPopupGadgetcheObindex="110m7nuIly" n titChin.clasmbuumb"mput type="h27nu evie umbummoUnit"val"" valueeObindex="110helan>Go.com" clamb b.de-bn= : reviewToolt < cform> /li> amp;d=14="A ass= sa-ca="A mab.put type="hly" Googlu"umb"u".de-bn= : vimi Aary el> mb"mwore="checm kal el>_registeredsearcvBad_JsOna..Ür"ckReaj n :rewntron>rase="KaJsOna.=> < cform> /li> ex n seti, r virgü uliloinpm:1 na el>_registeredsearcvBad_ < cform> /li>
 • """modd> el> mb""umb"""""""mwore="che sa-ca="A ma ta
 • ked="che el>Şifreni mi unu""mpan> umb""""e kal n> lu alın n> NoPopupGadget"linkGroup" styleK A m:1adexe flipan" teObindex="110 Wr getcheitChin.clasmbu""""mput type="h27nu tumb""""""mput type="hreviewTooltanttednu """"""mount="tr""""""m acform> vimi Aary anton= Lf (aclasa umb"""""""mde-bn= : JsOful_searcveae b""""""mwore ştdataaj / "ookntiyspla46868nofgoolam" cla27/mupan> n> mutet;bbCos"linkGroup" stylen"aştnone"A ele>Daha Faz="Oveeonu/mb"u"mo/ame="""mo/d> <> al"" valumount="nputl""h raform> oardLf (t>;l="konu/ma hreword/"""ewore checke

  topLf (t>B.tra Devleonumoword/" cmwore kım 2012-/JsOnl.rs"av46868e?tern globalFen" la< t=._bhttk-tarihisa-ca="..true" ", rRSSdivsssatai">RSSeonumoword/" Go.com" clampeunt="tpeunt="peunt="umput type="hfoozZeLe daa ummput type="h Wr Avitnpmmput type="h anth3 cla= ac
 • ly"cealn" la< t=.bhttk-a46868nofgoolam >F-_ckesoftwd: "by Xiş i&>rcdml"eObin>©:1anan",ys "Bottr r la pleyiass , hr "tavran>ed: "Tay "B Ya uyg ass " 2ntCaTaopaa qukuki, ahBoyi, ataleyi, sArtnu?k "By.truesal" 20u r setleriydaeyssaiBÇ r "B radn>tern r Ya:tavmüloe Ç r rde r seihpsştz an>tfde dlkww.y6"B rlvmüloee zr r dlkww.y6""BÇok loz.nick(< <, Xiş i, { v>pli(Ctrl1slak_ r fig: { ttopYaz10%slak spen" or\/tedac>or.js?_v=fca7c277":< <,"js\/ mo data-o\/min\/ data-oasl_-u6qyjs?_v=06d57975":< <,"js\/ moputo\/bl_-u6q_aqut.js?_v=fca7c277":< <,"BRAFUp_fia< ":< <,"pubLin:BRAFUp_fia< ":< <,"n_bar":< <,"n" style":< <,"Giriş ":< <,"088819":< <," mo data-o_tab_a- (aa:< <}lak_ndex=" fig:r{ pathrt./", ro/spart.. daindex, prefixrt.xf_"}lak_nsrfTokeart.slak_csrfRes="sh rt./csrf-tokeabots="shslak_jsV02"evirt.fca7c277"lak_noRtnProzZct: f− lak_noSocialLdt><: f− }); jQuly_.li>ick(Xiş i.p g "Sonrcl( Art on tuşu Çi mo data-o_a-widpPh_ (Ct "reviültavss=ee %curr% -"li m %to> % =lak mo data-o_a-widpPh_erroCt "e \"%e" %\ q <\/o>lyelass=emaqus=lak mo data-o_touch_erroCt "This:oan>erevi5/"ll stt trlytarom claouch enradid rdvices=lakcaant rt.İp> ,luea_mardnt_ago: "Az/öant=lakia=_min os,Eylvl,Ekim, ,A pu?kelak_ tfde tekrbitrde'erloz.elak ck_iGege_akvi_full_sex=_ rsevirt.G <_-u ant_be_x <"{ 1cevsi>