Kurbanın Anlamı

Konu, 'Dini Bilgiler' kısmında Nese tarafından paylaşıldı.

 1. N

  Nese Yeni Üye

  İçinde hac ve kurban ibadetini bulunduran zilhicce ayı 2007 yılı için aralık ayına denk geldi. Bu nedenle bu ayki yazımızın konusu zilhiccenin ilk on gününün değerlendirilmesi ve kurban olacaktır. Allah (c.c), kuluna rahmet olsun diye bazı gün ve geceleri diğerlerine göre daha mübarek kılmıştır. Bu tür gün ve geceler akıllı Müslümanlar için altın değerindeki fırsatlardır. İşte bu günlerden biri de zilhiccenin ilk on günüdür. Allah Resulü (s.a.v)’nün ifadesine göre Allah katında bugünlerde yapılan amel kadar hiçbir amel sevimli değildir. Allah Resulü (s.a.v) Buhari’de geçen bir hadiste şöyle buyuruyor:

  “Allah katında şu zilhiccenin ilk on gününde yapılan

  amel kadar amellerin sevimli olduğu hiçbir

  gün yoktur.” Ashab dedi ki: ‘Allah olunda cihad

  olsa dahi mi? ’ Bunun üzerine Resulullah (s.a.v) buyurdular

  ki: “Allah yolunda cihad bile olsa! Şu

  kadar ki: Bir adam canı ve malını feda ederek

  çıkar da geri gelmezse o hariç! ”

  Selef-i salihin efendilerimiz şu üç ona çok

  büyük kıymet verirlermiş:

  1- Ramazanın son on gününe,

  2- Muharremin ilk on gününe,

  3- Zilhiccenin ilk on gününe.

  Bu ay içerisinde 11-20 Aralık tarihlerine gelen

  bu günlerde bol bol Kuran okuyarak, tövbe ederek,

  zikrullah çekerek, nafile ibadetler yaparak, sadaka

  vererek, imkanlar dahilinde Hac ve umre yaparak,

  sıla-ı rahim yaparak, ana-babanın duasını almaya

  gayret ederek, oruç tutarak ve daha başka Allah’ın

  rızasını kazandıracak ibadetler yaparak özellikle zilhiccenin

  10. gününde (20 Aralık) kurbanlarımızı da

  keserek Rabbimizin bizlere sunduğu bu altın fırsatı

  en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmalıyız. Gerçek

  akıllılığın ve uyanıklılığın bu olduğunu unutmayalım.

  Zilhiccenin 10. gününde (20 Aralık) ifa ettiği-

  miz kurban ibadeti yazımızı ikinci bölümünü oluşturuyor.

  Bu yazıda kurbanın fıkhından ziyade mesajı

  kurbanla ilgili ayetlerle kavranılmaya ve kavratılmayla

  çalışılacak.

  Kurban kelime anlamı itibariyle yaklaşma, yakınlaşma

  anlamı taşır. Kurban, Allah’a yakınlaşma

  amacı taşıdığından bu isimle anılmıştır. Çünkü kestiğimiz

  kurbanlarla takvamız Allah’a ulaşacaktır:

  “Onların(kurbanların) etleri ve kanları Allah’a

  ulaşmayacaktır. Fakat sizin takvanız Allah’a ulaşacaktır.”

  (Hacc, 37)

  Fıkhî bir terim olarak kurban; ibadet niyeti ile

  belirli vakitte, belirli nitelikleri taşıyan hayvanı kesmektir.

  Kurban bir malî ibadettir. Allah’ın her ümmete

  kurban ibadetini koyduğunu Hacc suresi 34.

  ayetten anlıyoruz: “Her ümmete kurban ibadetini

  koyduk ki, Allah’ın kedilerine rızık olrak verdiği

  hayvanlar üzerine onun adını ansınlar…” Tarihi

  çok eski lan kurban ibadetinin bugünkü şeklinin Hz.

  İbrahim (a.s)’e dayandığını fıkıh kitaplarımızdan öğreniyoruz.

  Bütün ibadetlerde olduğu gibi kurban ibadetinin

  de ilk şartı yalnız Allah için, Allah adıyla kesilmesidir:

  “Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!”

  (Kevser, 2)

  “…Onları(kurbanlıkları) keserken üzerlerine

  sadece Allah’ın adını anın!...” (Hacc, 36) “…Allah’ın

  onlara rızık olarak verdiği hayvanları belli

  günlerde, Allah’ın adını anarak kurban etsinler…”

  (Hacc, 28)

  Kurban ibadetini yerine getirirken asıl olan

  takvamızdır, samimiyetimizdir, niyetimizi sağlam tutmaktır.

  Çünkü “Onların (kurbanların) etleri ve

  kanları Allah’a ulaşmayacaktır. Fakat sizin takvanız

  Allah’a ulaşacaktır. ” (Hacc, 37) Allah (c.c), Kuran’da

  Habil-Kabil kıssasını anlatırken Habil’in

  kurbanının kabul edilmesini takva sahibi olmasına

  bağlamıştır: “Onlara Adem’in iki oğlunun hikayesini

  doğru olarak anlat. İkisi de birer kurban

  sunmuşlar, birininki kabul edilmiş, diğerininki

  kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen)

  ‘Kesinlikle seni öldüreceğim!’ dedi. Diğeri:

  ‘Allah, ancak muttakilerin sunduğunu kabul

  eder.’ dedi ” (Maide, 27)

  Kurban, Allah’ın insanlara sunduğu nimetlere

  karşı bir şükran borcudur: “… Şükredesiniz diye,

  onları(kurbanları) işte böylesizin emrinize sunduk.”

  (Hacc, 36)

  Kurban aynı zamanda İslam’daki sosyal adaletin

  ve yardımlaşmanın bir göstergesidir. Her gün

  yeryüzünde on binlerce hayvan kesilir ama bunlardan

  sadece zenginler faydalanır. Hâlbuki kurban

  bayramında kesilen hayvanlardan büyük çoğunlukla

  fakirler, muhtaçlar faydalanır. Durum böyle olduğu

  halde bazı art niyetliler bu durumu görmemek

  için gözlerini kapatırlar. Ama gün ışımıştır ve güneş

  balçıkla sıvanmaz. Allah (c.c), kuran’da bu durumu

  şu şekilde anlatmıştır: “Kendilerine faydalı olacak

  şeyleri görsünler, Allah’ın onlara rızık olarak

  verdiği hayvanları belli günlerde, Allah’ın adını

  anarak kurban etsinler. Ondan hem siz yiyin,

  hem de muhtaç durumdaki fakiri doyurun.” (Hacc,

  28) “Kurbanlık develeri sizin için Allah’ın nişaneleri

  kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Onları

  keserken üzerlerine sadece Allah’ın adını anın!

  Kesilip yere düşünce onlardan yiyin. İsteyene

  de, istemeyene de yedirin. Şükredesiniz diye,

  onları(kurbanları) işte böylesizin emrinize sunduk.”

  (Hacc, 36)

  Kurban tıpkı Hz. İbrahim (a.s)’in oğlu İsmail’i

  kurban etmekte ve Hz. İsmail (a.s)’in bu emre teslimiyetinde

  olduğu gibi Allah’a teslimiyetin göstergesidir.

  İşte bu teslimiyet insanın en büyük düşmanı

  şeytanı kahredecektir. İşte bu teslimiyet Müslüman’ı

  en büyük insan haline getirecektir. İşte bu teslimiyet

  bizi kullara kulluktan kurtaracak ve yalnız Rabbimize

  gerçek kul olma şerefine yükseltecektir.

  “De ki: Benim namazım, ibadetlerim, hayatım

  ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir.

  ” (En’am, 162)

  Kaynak:burhan dergisi
  <div>
  __________________
  Dünya için ♫ ♪ ღღ ♪ ♫ Şebnem Ferah Fan Club ♫ ♪ ღღ ♪♫&nbsp;  Site İle İlgili Yardım Almak İsteyen Arkadaşlar Profilme girip yazabilirler veya Özel Mesaj Yazabilirler...
   
 2. Nursena

  Nursena Admin

  Allah Kurbanın anlamını tam olarak algılayanlardan eylesin.
   
 3. Murat

  Murat Yönetici

  Kurbanın Mahiyeti, Vücubu ve Şer'î Hikmeti  Kurban Yüce Allah'ın rahmetine yaklaşmak için ibadet niyeti ile kesilen özel hayvandır Kurban bayramı günlerinde (ilk üç günde) böyle Allah rızası için kesilen kurbana (Udhiyye), bunu kesmeğe de "tazhiye"denilir

  Kurban Bayramında ibadet niyeti ile kurban kesmek, hür, mukîm (yolcu olmayan), müslim ve zengin kimseye vacibdir Zenginden maksad, temel ihtiyaçlarından başka, artıcı olsun olmasın, en az iki yüz dirhem gümüş değerinde bir mala sahib olan, fitre vermekle yükümlü olan kimselerdir (Zekât bölümüne bakılsın!)

  Kurban kesme günlerinde (kurban bayramının ilk üç gününde) kurban kesmeğe gücü varken kurban kesmeyip de sonra fakir düşse, buradaki vücub üzerinden düşmüş olmaz

  Kurban kesme yükümlülüğü için, İmam Azam ile İmam Ebû Yusuf'a göre, akıl ve büluğ şart değildir Bundan dolayı zengin olan bir çocuğun veya bir delinin malından bunların velisi kurban keser Bu çocuk veya bu mecnun o kurbanın etinden yer Geri kalan kısmı da, elbise gibi aynından faydalanacakları bir şeyle değiştirilir

  Fakat İmam Muhammed'e göre, kurban yükümlülüğü için akıl ve büluğ şarttır Bundan dolayı çocukların ve mecnun olanların mallarından kurban kesilmesi gerekmez Fetva da buna göredir Velileri onlar adına mallarından kesecek olsalar, kurban bedelini onlara ödemeleri gerekir Ancak bir kimsenin kendi malından çocuğu için kurban kesmesi mendubdur

  (İmam Malik ile İmam Şafiî'ye göre; kurban vacib değil, müekked bir sünnettir)

  Vacib olan kurban görevi, Hak yolunda fedâkarlığın bir nişanıdır, Yüce Allah'ın verdiği nimetlere karşı yapılan bir şükürdür Bunun sonucu da sevaba ulaşmak ve birtakım belâlardan korunmaktır

  Şu gerçek de bilinmeli ki, insanların ihtiyaçlan için yeryüzünde yüz binlerce hayvan kesiliyor Fakat bunlardan yalnız durumları yeterli olanlar yararlanıyor Kurban Bayramında ise, Hak rızası için birçok hayvan kesiliyor Bunların etlerinden ve derilerinden çok fakir kimseler de yararlanıyor İktisadî olan mesele, dinî ve ahlâkî bir mahiyet kazanıyor Şahıs menfaatı yerine toplumun menfaatı bulunmuş oluyor Bunun için kurban kesilmesi, İslâma ait insanî ve sosyal büyük bir fedakârlık demektir

  Kurban kesilmekle, kesilen hayvanların sayısı çok artmış olmaz; çünkü kurban kesilen günlerde kasapların kestiği hayvan sayısı azalır ve böylece o günlerde aynı miktar hayvan kesilmiş olur

  Kendi zevkleri için hergün binlerce hayvanın kesilmesini çok görmeyenlerin, senede bir defa Allah rızası için bir miktar hayvanın muhtaçlar yararına olarak Kurban adı altında kesilmesini çok görmeleri, doğrusu büyük bir düşüncesizliktir

  Sonuç

  Kurbanın meşru olması, din, ahlâk ve toplum yararı bakımından birtakım hikmet ve hacetlere dayanır Bunu değerlendiremeyecek bir akıl sahibi olamaz  Kurbanın Cinsi ve Kusurlu Olup Olmaması  Kurbanlar yalnız koyun, keçi, deve ve sığır cinsi hayvanlardan kesilebilir Mandalar da sığır cinsindendir Bunların erkekleri ile dişileri eşittir Ancak koyun cinsinin erkeğini kurban etmek daha faziletlidir Keçinin erkeği ile dişisi kıymetçe eşit olsalar, dişisini kesmek daha faziletli olur Aynı şekilde devenin veya sığırın erkeği ile dişisi et ve kıymet bakımından eşit olsalar, dişisinin kurban edilmesi daha faziletlidir

  Koyun ile keçi ya birer yaşını doldurmalı veya koyunlar yedi sekiz aylık olduğu halde birer yaşında imiş gibi gösterişli bulunmalıdır

  Deve, en az beş yaşını, sığır da en az iki yaşını bitirmiş bulunmalıdır

  Tavuk; horoz ve kaz gibi evcil hayvanlar kurban olamaz: Bunları kurban niyeti ile kesmek tahrimen mekruhtur Çünkü bunda Mecûsîlere benzeyiş vardır Etleri yenilen vahşî hayvanlar da kurban edilmez

  Koyun ve keçiden her biri yalnız bir kişi adına kurban edilir Bir deve veya bir sığır, bir kişiden yedi kişiye kadar kimseler için kurban edilebilir Ancak bu ortakların hepsi müslüman olup her biri kendi hissesine malik olmalı ve Allah nzası için bir ibadet niyeti taşımalıdırlar

  Ortaklar kesilen kurbandan hisselerini tartı ile ayırırlar, göz kararı ile ayıramazlar

  (İmam Malik'e göre bir sığır, bir manda veya bir deve bir aile halkından yedi ve daha çok kimse için kurban olabilir, bu caizdir Fakat başka başka aileler için, yediden az olsalar da caiz olmaz)

  Kurbanlık hayvanın şaşı, topal, uyuz ve deli olmasında, doğuştan boynuzlu veya boynuzsuz veya boynuzunun azı kırık bulunmasında, kulaklarının delinmiş veya enine yarılmış olmasında, kulaklarının uçlarından kesilip sarkık bir halde bulunmasında, dişlerinin azı düşmüş olmasında, cinsel organı bulunmamasında, burulmuş olarak bulunmasında bir sakınca yoktur; bu hayvanlar kurban edilebilirler

  İki gözü veya bir gözü kör, dişlerinin çoğu düşmüş veya kulakları kesilmiş, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırılmış, kulağının veya kuyruğunun yarıdan fazlası veya memelerinin başları kopmuş, kulakları veya kuyruğu yaratılışında bulunmayan bir hayvan kurban olamaz

  Kurbanın semiz olması daha faziletlidir Kemikleri içinde iliği kalmamış derecede zayıf veya aksak ayağını yere basıp kesileceği yere kadar topal veya aşikâr bir halde hasta bulunan bir hayvan da kurban olamaz

  Kurban kesmekle yükümlü olan bir kimsenin satın aldığı kurbanda yukarıdaki kusurlardan biri sonradan meydana gelse, yerine başkasını alıp kesmesi gerekir Fakat fakir bir kimsenin aldığı kurban böyle kusurlanırsa, yine kurban olarak kesilmesi caiz olur, yerine başkasını alması gerekmez Hatta böyle kusurlu bir hayvanı satın alıp kurban kesmesi de yeterli olur Çünkü bu kurban o fakir için bir nafiledir Nafilelerde ise, genişlik ve kolaylık vardır

  (Üç İmama göre, zengin için de yeterli olur Başkasını almaya gerek yoktur)

  Zengin kimsenin aldığı kurban henüz kesilmeden ölse, yerine başkasını alması gerekir Fakir kimsenin aldığı kurban ölse, başkasını alması gerekmez

  Zengin kimsenin aldığı kurban kaybolduktan veya çalındıktan sonra yerine başkası kurban edilmiş olsa ve ondan sonra da kaybolan kurban bulunsa bunu da kesmesi gerekmez Çünkü üzerine düşen vacibi yerine getirmiştir Fakat bu duruma düşen fakirin o bulunan kurbanı kesmesi gerekir; çünkü fakirin satın aldığı kurban, kurban olmak üzere belirlenmiştir; kendisine vacib olmadığı halde, bunun kurban olmasını kendisine gerekli kılmıştır

  Kurban için alınan hayvan çalındıktan veya kaybolduktan sonra onun yerine başkası, alınıp ondan sonra nahr (kurban kesme) günleri içinde bulunsa, bakılır: Sahibi zengin ise bu iki kurbandan dilediğini keser Ancak sonradan almış olduğu hayvanın kıymeti ilk hayvandan daha az olur da bunu kesmiş olursa, aradaki kıymet farkını sadaka olarak vermesi gerekir Fakat kurban sahibi fakir ise o iki hayvanı da kesmesi gerekir Çünkü bu kurbanlar fakir hakkında birer adak yerindedir Bir görüşe göre de, bunlardan yalnız birini kesebilir

  Kaybolan kurbanlık yerine alınan ikinci kurbanlık hayvan daha kesilmeden nahr günlerinden sonra önceki kayıp hayvan bulunsa, bunların sahibi hiç birini kesmez, bunların en kıymetlisini sadaka olarak verir

  Bir kimse aldığı kurbanlık hayvanı satıp onun yerine dengini almış olsa, İmam Ebû Yusuf'a göre caiz olmaz Çünkü bunun aynına Allah'ın hakkı geçmiştir Fakat İmam Azam ile İmam Muhammed'e göre, bu kerahatle caiz olur

  Kurbanlık bir hayvan kesilmeden önce doğursa, yavrusu da kendisi ile beraber kesilir Çünkü yavru anasına bağlıdır Eğer yavru kesilmeyip satılırsa, parasını sadaka olarak vermek gerekir

  Kurbanın Eti ve Derisi Üzerine Yapılacak Şeyler  Adak olarak kesilmeyen kurbanın etinden sahibi zengin olsun olmasın, yiyebileceği gibi fakir olmayanlara da yedirip dağıtabilir Fetva bu şekildedir Bununla beraber üçte birini fakirlere sadaka olarak vermelidir Eğer kurban sahibi orta halli olur da, geçimlerini karşılamak zorunda olduğu kimseler kalabalık ise, o halde kurbanın etini onların yemeleri için alıkoyabilir, bu mendubdur

  Diğer bir görüşe göre, kurban bayramında kesmek üzere bir fakirin satın aldığı kurbandan kendisi yiyemez Çünkü kendisine kurban vacib olmadığı halde böyle kurbanlık alıp kesmesi, bir adak sayılır Adak yapan kimse ise, kendi adağından yiyemez Onun etini zevcesine, usul ve furüuna ve zengin kimselere yediremez Bunlara yedirirse, yedirdiğinin kıymetini fakirlere vermesi gerekir

  Kurbanlık hayvanın sütünden yararlanmak, etini veya postunu satıp parasını almak veya demirbaş olmayacak bir şeyle değiştirmek mekruhtur Böyle bir iş yapılırsa, kıymetini sadaka vermek gerekir Kurbanlıktan kasab ücreti de verilmez

  Kurbanın postu sadaka diye verilir veya ondan seccade ve sofra gibi evde kullanılacak eşya yapılır Kurban edilecek hayvanı kesilmeden önce kırkmak mekruhtur Yünleri kırkılacak olursa, sadaka olarak verilmelidir Fakat hayvan kesildikten sonra yünlerı kırkılabilir ve kullanılabilir

  Birkaç kişi yanlışlıkla birbirinin kurbanını kesecek olsalar, her kesilen hayvan, sahibinin kurbanı olmak üzere caiz olur Birbirlerine bir şey borçlu olmazlar Bu durumda herkes kendi hayvanını, eğer mevcutsa, alır Kesilen hayvanlar yenmiş veya dağıtılmış ise, aradaki kıymet farkını birbirlerine helal ederler Eğer cimrilik gösterirler de helal etmezlerse, her biri diğerine ait kurban etinin kıymetini öder Bu durumda, bu kıymet farkını da sadaka olarak vermek gerekir Çünkü bu, kurban etinin bedelidir

  Bir kimse, kendisine bırakılan bir kurbanı, sahibinin izni olmaksızın bayram günü sahibi adına kesecek olsa, bunu ödemesi gerekmez Sahibinden kurban yükümlülüğü düşer Çünkü buna delâlet yolu ile izin vardır

  Bir kimse zorla ele geçirmiş olduğu bir hayvanı kendi adına kesecek olsa, diri halindeki kıymetini ödemek şartı ile, sahih olur

  Fakat bir insan, kendisine emanet sureti ile bırakılan bir hayvanı böyle kurban kesecek olsa, sahih olmaz; çünkü hayvana kesimden önce tazmin etme hükmü ile sahib olmamıştır Rehin olarak bırakılan hayvan da, rehini elinde bulunduran kimseye nazaran kurban hususunda bir görüşe göre gasbedilen (zorla alınan), diğer bir görüşe göre de emanet (vedia) hükmündedir

  Bir kimse kendi malından sevabını ölüye bağışlamak niyeti ile bayram günü kestiği kurbanın etinden yiyebilir, başkalarına da verebilir Tercih edilen hüküm budur Fakat bir kimse, murisin emri ile murisi adına keseceği kurbanın etinden yiyemez Bunun tümünü sadaka vermesi gerekir

  Bir kimse, tek başına kesmek niyeti ile satın aldığı kurbanlık bir deve veya sığıra sonradan altı kişiyi ortak yapmaya razı olursa, bunu birlikte kurban olarak kesmeleri caiz olur Ancak bunda kerahet vardır O kimse verdiği sözden, caymış sayılır Ortaklarından alacağı parayı sadaka olarak vermelidir

  Bir görüşe göre de, adam fakir olduğu takdirde başkalarının ortak olmasına razı olamaz Çünkü onun keseceği bu kurban, bir adak yerindedir O fakir bu kurbanı satın almakla onu vacib kılmıştır

  Udhuyye'nin (Kurban kesmenin) rüknü kan akıtmaktır Hayvan boğazlanmadıkça vacib olan kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz Onun için kurbanlık hayvanın kesilmeden sadaka olarak verılmesi caiz olmaz Fakat alınan kurban herhangi bir sebeple bayramın kurban kesme günlerinde kesilemezse, bunun diri olarak sadaka edilmesi gerekir Çünkü bu halde, kan akıtma işi sadaka vermeye dönüşmüş olur Artık bunun etinden sahibi yiyemez

  Bir kurbanı kitab ehlinden olan birinin (bir gayr-i müslimin) kesmesi mekruhtur Mecûsîlerin, put perestlerin kesmesi ise caiz değildir Fakat kurban etinden herhangi bir gayr-i müslime bağış yolu ile vermekte bir sakınca yoktur

  Kurban, Hicretin ikinci yılında meşru kılınmıştır Bunun meşru olması, kitab, sünnet ve icma ile sabittir

  (Şafiîlere göre, kurban, tek bir şahıs için sünnet-i ayndır Bir aile halkı için ise, sünnet-i kifayedir Ailenin geçimini sağlayan kimse, kurban kesince, artık diğerlerinin üzerinden sünnete uyma borcu düşer)

  Zebh, Zebiha ve Tezkiyenin Mahiyetleri  Zebh, hayvanın boğazına bıçak vurup boğazlamak ve damarlarını kesmek demektir Boğazlanmış veya boğazlanacak hayvana da "Zebiha" denir

  Tezkiye de, boğazlamak anlamında olup dinimizde iki türlüdür:

  Birisi hakîkî ve ihtiyarî tezkiyedir Bu da bir hayvanı usulü üzere keskin bir aletle boğazlamaktır Diğeri de, hükmî ıztırarî tezkiyedir Bu da, bir avın aldığı yaradan ibarettir Bir av, şartlarına uygun olarak bu yaradan ölürse, boğazlanmış sayılır

  Bir hayvanın göğsü üstünden bıçak vurup damarlarını kesmeye "Nahr" denir Deveyi, zebh etmek (çenesinin altından kesmek) mekruhtur

  Zebh (Boğazlama) İşlemi  Din kurallarına uygun olarak boğazlama, nefes borusu ile yemek borusunun ve bunların yanlarında bulunan iki damarı kesmekle yapılır Bu dördünden üçünün kesilmesi, İmam Azam'a göre yeterlidir İmam Ebû Yusuf'a göre, Nefes borusu ile yemek borusunu ve iki damardan da birini kesmek şarttır İmam Muhammed'e göre de, bu dört organdan çoğunu kesmiş olmalıdır

  Hayvanları boğazlamak hususunda damarlarını kesip kanlarını akıtacak kesici bir alet yeterlidir Bıçak kâfi olduğu gibi, keskin kamış kabuğu ve cam parçası da yeterli olur Ancak bu alet, hayvana eziyet vermeyecek şekilde keskin olmalıdır Hayvanı yere yatırdıktan sonra bu aleti bileylemeye çalışmak mekruhtur Hayvanı ayağından tutarak kesim yerine çekmek ve sürüklemek de mekruhtur Hayvanı boynunun altından (boğazından), değil de üstünden kesmek ve daha hayvanı soymadan kafasını kesip atmak da mekruhtur

  Hayvanı boğazlarken Besmele çekmek şarttır Boğazlamada Yüce Allah'ın mübarek isimlerinden herhangi birini söylemek yeterlidir Allahü Ekber, Allahü Azam, Allah denilmesi gibi

  Fakat Allah Tealâ'nın ismini dua maksadı ile söylemek yeterli olmaz "Allahümmeğfir-lî" denilmesi gibi

  Hayvanı keserken: "Bismillâhi Allahü Ekber" denilmesi müstahabdır

  Hayvanı kıble tarafına çevirerek kesmek sünnet olduğundan bunu yapmamak mekruhtur

  Besmele kasden terk edilirse, hayvanın eti yenmez, haram olur Fakat unutarak terk edilirse, böyle kesilen hayvanın eti yenir Çünkü unutarak yapılan kusurlar bağışlanmıştır

  (İmam Şâfiîye göre, hayvanı sadece boğazlamak yeterlidir Besmele okunması bir müekked sünnettir "Bismillâh" denmese de, kesilen hayvanın eti yenir, haram olmaz Bu görüş, Ebû Hüreyre ile İbnî Abbas'dan (radıyallahü anhüm) rivayet edilmiştir Ancak bu görüş diğer müçtehidler tarafından kabul edilmemiştir Bununla beraber Şafiîlerce de, besmeleyi terk etmek mekruhtur)

  Etleri Yenen ve Yenmeyen Hayvanlar  Yaratılışında vahşet ve bayağılık olmayan, iğrenç görülmeyen hayvanların etleri din ölçüleri içinde helaldır, yenebilir Tavuk kaz, ördek, zürafa, deve kuşu, bağırtlan kuşu, güvercin, bıldırcın, koyun, keçi, deve, sığır, manda, ekin kargası, tavus, kırlangıç, baykuş, tavşan ve turna gibi hayvanlar bu kısım eti yenen havanlardandır Serçe ve sığırcık kuşlarını yemekte de bir sakınca yoktur

  Yarasa kuşunun yenip yenmemesinde, haram veya mekruh olup olmamasında ihtilâf vardır Hüdhüd kuşunu yemek mekruhtur

  Saksağan, kumru, bülbül, keklik kuşlarının eti aslen helaldır Ancak bunların etlerini yiyenlerin bir belâya tutulacakları halk arasında söylenti haline geldiği için yenmeleri iyi değildir

  (Şafiîlere göre, kırlangıç, tavus, hüdhüd ve papağan kuşlarının etleri haramdır Martı ve balıkçıl kuşları ise helaldır)

  Azı dişleri ile kapıp avlayan ve parçalayan, kendisini koruyan hayvanların etleri haramdır, yenilemez Kurt, ayı, aslan, kaplan, pars, sincap, samur, sansar, maymun, sırtlan, fil, köpek, kedi, keler, tilki, gelincik gibi hayvanlar etleri haram hayvanlardır Azı dişleri olduğu halde bunlarla başkasına saldırmayan bir hayvanın eti de yenebilir; deve gibi

  Tırnakları ile kapıp avlanan, tırmalayan ve yaratılışında bayağı olan kuşların etleri de haram veya tahrimen mekruhtur Kerkenez, çaylak, kartal, kuzgun, akbaba, alaca, karga, yarasa, atmaca, şahin gibi Bunlar leş yemekten çekinmezler Tırnaklı olduğu halde bununla hayvanları avlamayan bir kuşun eti yenilebilir, güvercin gibi

  Yaratılışı bakımından iğrenç olan birtakım hayvanların etleri de haramdır, yenmez: Fare, yaban faresi, akrep, yılan, kene, kurbağa, kara ve deniz kaplumbağası, arı, kara sinek, sivrisinek, köstebek, kirpi, bit, pire gibi böcekler

  Görülüyor ki, bu haram olan hayvanlardan bir kısmı yırtıcı bir yaratılışa sahibdir, yaratılışında zararlıdır ve bayağılık vardır Bir kısmı ise iğrençtir ve nefret edilir haldedir İnsan ise temizdir, mükerrem bir yaratıktır Bunun için insanlar, bu gibi bayağı ve zararlı hayvanların etlerinden korunmuşlardır Besinlerin insanlar üzerinde iyi ve kötü tesir bıraktığı inkâr edilemez İnsanlar kendisi için yararlı olanı ararsa, İslâm dininin müsaade ettiği şeylerden yararlanmalı, yasakladığı şeylerden de kaçınmalıdır Bundan başka selâmet yolu yoktur

  Pislik gibi temiz olmayan şeyleri yemiş olan tavuk, koyun, sığır ve deve gibi hayvanların etleri, bu hayvanlar bir müddet hapsedilmeden kesildikleri takdirde, mekruhtur Çünkü bu halde etleri fena bir kokudan kurtulmuş olamaz Bunların hapsedilme müddeti tavuklar için üç gün, koyunlar için dört gün, sığır ve develer için de on gündür Böyle pislik yiyen bir hayvana Celâle denir

  Bu hayvanlar, etleri, kokmayacak şekilde pis şeylerden yiyecek olsalar, hapsedilmeleri gerekmez, etleri kerahetsiz olarak yenebilir

  Domuz sütü ile beslenmiş kuzuların yenmesi helaldır; çünkü süt, tüketilerek eseri kalmaz

  Eti yenilir bir hayvan şarap içip de arkasından kesilecek olsa, bunun eti kerahetle helal olur

  Yalnız süt emip de başka bir şey yiyemeyen küçük kuzuların öldükten sonra karınlarından çıkarılan peynir mayaları temizdir Aynı şekilde koyun ve deve gibi ölmüş hayvanların memelerinden çıkacak sütler de temizdir Bedenlerin temiz olmaması, sütlerini etkilemez

  Atlar, savaşa yarayan kıymetli hayvanlardır Bu bakımdan bunların etlerini yemek İmam Azam'a göre, tahrimen mekruhtur İki İmama göre ise, tenzihen mekruhtur

  Yabanî olmayan (ehli) merkeblerin ve anaları merkeb olan katırların etleri haram veya tahrimen mekruhtur Yabanî merkeblerin ve anaları sığır olan katırların etleri ise haram değildir Hayvanlar yenme bakımından anaya bağlıdırlar

  (İmam Malik'den rivayete göre, ehli merkeblerin etleri mekruh, bir rivayete göre de haramdır Meşhur olan görüşe göre, atların etleri de haramdır İmam Şafiî ile İmam Ahmed'e göre, atların etleri mekruh değildir)

  Devamlı olarak suda yaşayıp barınan hayvanlardan her nevi balık etleri yenebilir, helaldır Kalkan balığı, sazan balığı, yunus balığı, yılan balığı bunlardandır Fakat diğer su hayvanlan çirkin şeylerden sayılır, yenmeleri caiz olmaz Yengeç, midye, istiridye, istakoz gibi olanlar helal değildir, etleri yenmez

  Yine, deniz insanı, deniz aygırı, deniz hınzırı gibi balık şeklinde bulunmayan deniz hayvanlarının yenmeleri helal olmadığı gibi, avlanmaları da helal görülmemektedir

  Dıştan bir etki olmaksızın kendi kendine suda ölüp su yüzüne çıkan balıklar yenmez Fakat suyun açılıp kurumasından, fazla sıcak veya soğuktan ölen veya kuşlar tarafından öldürülen, su içinde bağlı tutulmakla ve buz içinde sıkışmakla ölen balıklar yenir Balıklarda boğazlamaya gerek yoktur

  Göle veya denize atılan balık otunu yemekle göl veya deniz içinde ölen veya avlanıp da sudan çıkarılmadan başlarına tokmakla vurulup öldürülen ve âğ içinde kurtulamayıp ölen balıkların yenmeleri de helaldır

  Balıklar temiz olmayan suların içinde bulunmuş olsalar da etleri yenebilir

  Avlanan bir balığın içinden çıkan bir balık sağlam ise, o da yenebilir, sağlam değilse yenmez

  Boğazlanan bir hayvanın karnından çıkan yavrusu, İmam Azam'a göre yenmez Anasının boğazlanmış olması, yavrusu için yeterli olmaz Bir canlının boğazlanması ile iki canlı boğazlanmış olamaz Çıkan yavru canlı ise boğazlanmak suretiyle yenilebilir

  (Üç İmam'ın (Şafiî, Malik ve İmam Ahmed) görüşleri de böyledir)

  Canlı olup olmadığı bilinemeyen bir hayvan boğazlanırken hareket ederse veya boğazlanan diri hayvanlardan çıkan kan gibi bir kan çıkarasa, eti yenebilir Çünkü bunlar hayat alâmetleridir Ancak, sadece gözünü veya ağzını açması veya ayağını uzatması bir hareket sayılmaz Böyle bir hayvanın kesilirken gözünü yumması, hayatın varlığına delâlet eder

  Hayvanların "Demi mesfuh Akar kan" denilen kanları temiz değildir Burada Besmele ile kesilmiş olup olmamaları eşittir

  Eti yenen hayvanlardan Besmele ile kesilenlerin içlerinde kalıp akmayan kanları temizdir Bunların karaciger ve dalakları da temizdir Bunlardaki kanlar pâktır

  Kesilen bir koyunun ödü, bezesi, idrar torbası, cinsel organları, yumurtaları mekruhtur, bunlar yenmemelidir

  Domuzun bütün cüzleri pistir, bunlar temiz olmazlar, hiç bir şeyi helal değildir Yalnız kıllarından yararlanıp yararlanılamayacağı konusunda ihtilâf vardır İki İmam ile İmam Şafiîye göre domuzun kıllarından badana fırçası yapılması ve bunlarla ayakkabı dikilmesi caizdir Öyle ki, bu kıllardan bir miktar az su içine düşecek olsa, o su İmam Muhammed'e göre pislenmiş olmaz Çünkü bu kıllarla yararlanmaya izin verilmesi, temizliğine delildir Fakat İmam Ebû Yusuf'a göre, bu yararlarma için olan izin, bir zaruretten dolayıdır, suya düşme halini kapsamaz Onun için, içine düştüğü az bir suyu temizlikten çıkarır, bozar Domuzların İslâm ülkesi olmayan yerlere ***ürülüp orada müslüman olmayanlara satılması caizdir

  Bir misafire ikram olmak üzere Besmele ile kesilen herhangi bir eti yenen hayvanın eti yenebilir; ikram niyeti olunca Allah rızası için boğazlanmış olur Fakat herhangi bir adamın gelişine hürmet olsun diye sadece o şahıs için kesilirse, besmele olsa bile, yenmez Çünkü bu Allah için misafire ikram değil, o büyük görülen zate tazim için kesilmiş sayılır Onun için misafirliği gözeterek insana ikramda bulunmalı ve yedirmeli, niyet bu olmalıdır

  Yine, herhangi bir ölüye tazim için kabir üzerinde kesilen kurbanın eti de helal olmaz Kurban Allah rızası için kesilir ve onun sevabı istenilen bir müslümana bağışlanabilir

  Kimlerin Boğazlayacağı Hayvanların Etleri Yenir veya Yenmez  Müslümanların ve kitab ehli olan Yahudî ve Hıristiyanların, kadın dahi olsalar, Besmele ile (Allah'ın adını anarak) boğazlayacak oldukları hayvanların, eti yenen hayvanlar olmak şartıyle etleri yenir Besmele tam kesim anında olacaktır, bu şarttır Kesim anında bir şey yemek suretiyle veya başkası ile konuşmakla önceki besmeleye ara verilerek meclis değişirse, bu yeterli olmaz Yeniden Besmele getirmek gerekir

  Müslüman veya kitab ehlinden olan ve Bismillâh demeye gücü yeten bir çocuğun veya delinin, dilsizin, sünnetsizin ve sarhoşun Besmeleyle kesecekleri bu tür hayvanların etleri de yenebilir

  Besmelenin unutularak terk edilmiş olması zarar vermez Hatta kitab ehlinin Besmele deyip demedikleri bilinmediği takdirde de kestikleri eti yenen hayvanlar helal olur Çoğunluğun görüşü budur

  Mecûsîlerin, putlara tapanların, hak dinden çıkanların (mürtedlerin), Besmeleyi kasden terk eden müslümanların veya kitab ehlinin kestikleri yenemez Bu hayvanların etleri haram olur

  Meytenin Mahiyeti ve Hükmü  Kendi başına ölmüş olan herhangi bir hayvana Meyte (Leş) denir Böyle bir hayvan temiz değildir, yenmez Boğazlanmayıp da boğulmuş olan, başı koparılan, başına tokmak vurulan veya kulak tozuna şiş saplanan ve böylece öldürülen hayvanlar da meyte hükmündedir; çünkü meşru şekilde boğazlamamışlardır

  Yüksek bir yerden düşüp ölen, başka bir hayvanın tepmesi veya toslamasıyla veya bir taş ve ağaç parçasının çarpmasıyla ölen, bir yırtıcı hayvan tarafından parçalanarak ölen herhangi bir hayvan da meytedir Onun için eti yenmez

  Fakat aslen eti helal olan ve üzerinde hayat eseri bulunan böyle bir hayvan Besmele ile boğazlanırsa eti yenebilir Bu İmam Azam'a göredir İmam Ebû Yusuf'a göre, eğer onun benzeri bir hayvan yaşamayacak bir halde ise, boğazlanmakla onun eti helal olmaz İmam Muhammed'e göre de, eğer henüz boğazlanan hayvanın yaşayabileceği pek az bir miktardan biraz daha ziyade yaşayabilecek bir halde ise, boğazlanınca eti helal olur; değilse, olmaz

  Eti yenen bir hayvanın boğazlanmadan önce, ondan kopan ve kesilen herhangi bir parçası yenilemez, bu meyte hükmündedir Bundan yalnız balık ile çekirge müstesnadır Çünkü bunlarda boğazlamaya gerek yoktur Bir de, bir hayvanın kesildikten sonra kendisinde hayattan henüz eser varken kopan parçası, meyte hükmünde değildir Ancak bu parçayı yemek mekruhtur

  Avın Mahiyeti ve Caiz Oluşu  Sayd (av), yaratılışında vahşi olup insandan kaçınan, eti yensin yenmesin, herhangi bir hayvandır ki, ele geçirilmesi ancak bir hile ile mümkün olabilir Böyle bir av hayvanını kaçamaz bir hale getirip elde etmeye İstiyad (Avlamak) denir

  Bir av hayvanına karşı bir köpeğini salıvermeye "İrsal", kışkırtıp sıçratmaya da "İğra" denir İğra irsalden sonra olur

  Ava kendiliğinden varan öğretilmiş köpek gibi bir hayvanın arkasından yapılacak "İğra", irsal hükmündedir

  Vahşi hayvanları avlamak caizdir Bu mübah olan bir kazanç yoludur Fakat diğer kazanç yollan bundan daha faziletlidir Zevk ve eğlence için av avlamak uygun değildir Kalbe katılık ve gaflet getirir Yaratıklara karşı şefkat duygularını azaltır

  Bununla beraber Yüce Allah bu hayvanları insanlar için yaratmıştır İnsanlar ya bir ihtiyaç veya kendi cesaretlerini denemek veya bir genişlik bulmak için bazı hayvanları avlayabilirler Çok kez yenecek hayvanları yenmek için, yenmeyecek hayvanlar da derileri, dişleri veya zararlarını kaldırmak için avlanır

  Ancak bunları avlamak için başkalarının ekinlerini yok etmek, onları evlerinde rahatsız etmek caiz değildir

  Nelerle Av Yapılır?  Av, ya öğretilmiş köpek, doğan, pars, atmaca ve şahin gibi bir hayvanla yahut yaralayan ve öldüren bir silâhla veya tuzak kurmakla, çukur kazmak, bıçak, kılıç ve kamış gibi keskin bir şeyi yere dikmekle yapılır Bir hayvanın av için öğretilmiş hale geldiği, ya anlayış üstünlüğü ile veya bilen kimselere başvurarak sabit olur Çünkü bu gibi hayvanların öğretim süreleri onların durumlarına göre değişir Bunun için belirli bir süre yoktur Bu, İmam Azam'a göredir İki İmama ve İmam Azam'dan diğer rivayete göre de, azı dişleri olan hayvanların öğretilmiş hale gelmeleri de, salıverildikten sonra çağrıldıkları zaman hemen koşup gelmeleri ile bilinir

  Pars gibi hayvanların öğretilmiş bir hale gelmiş olmaları da, hem yemeyi terk, hem de çağrılınca dönüp gelmeleriyle belli olur Çünkü bunların yaratılışlarında hem yırtıcılık, hem de ürküp kaçmak vardır

  Av için öğretilmeye elverişli olmayan aslan, kaplan ve ayı gibi hayvanlarla ve tamamen necis (pis) olan domuzla av yapmak caiz değildir

  Bir av hayvanının öğretilmiş olmadığı sonradan anlaşılsa, meselâ: Öğretilmiş olduğuna hükmedilen azı dişli bir hayvan, avladığı hayvanın etinden yese veya tırnaklı bir avcı hayvan çağrıldığı halde geri dönüp gelmese önceden ve sonradan avladığı hayvanın eti haram olur Çünkü bu durumda hayvanın henüz öğretilmiş bir hale gelmedikçe, avlayacağı hayvanlar yenilmez

  Av Hayvanında Aranılan Şartlar  Bir av etinin yenilebilmesi için şu şartlar gereklidir:

  1) Av, dinimizce eti yenen hayvanlardan olmalıdır

  2) Avcı, hayvan boğazlamaya ehil bir müslüman veya kitab ehlinden olmalıdır Bunlardan Besmeleyi bilen ve av kasdinde bulunan bir çocuğun veya delinin veya bir sarhoşun avladığı av helaldır Fakat hac veya umre için ihramda bulunan bir müslümanın Harem Bölgesi dahilinde ve haricinde avlayacağı av helal olmaz

  Yine, bir Mecûsî, putperest veya mürtedin (hak dinden çıkmışın) avladığı hayvanın eti de haramdır, bunlar yenmez

  3) Avcı ava silâh atarken veya hayvanı salıverirken gerçekten veya hükmen Besmele çekmiş olmalıdır Besmeleyi unuttuğundan dolayı terkeden bir avcı, hükmen besmele getirmiş olur Besmele kasden terk edilmiş olursa, avın eti yenmez, haramdır

  (İmam Şafiîye göre, Besmele getirmek şart değilir, fakat bunu terk mekruhtur)

  4) Avlanan hayvan, avcının henüz eline geçmeden almış olduğu yaradan dolayı ölmüş olmalıdır Onun için henüz ölmeden ele geçirilirse, boğazlanması gerekir Bu durumda boğazlanmadan ölürse, eti yenmez

  5) Avcı silâhı ile vurduğu veya öğretilmiş av hayvanı ile tutturup yaraladığı avı durdurmaksızın ele geçirmek için peşine koşmalıdır Çünkü bu durumda avı daha ölmeden yakalayıp boğazlaması mümkündür Bu boğazlama mümkün oldukça hükmen boğazlama yeterli olmaz Onun için bir süre durduktan sonra veya başka bir şeyle uğraşıp av gözden kaybolduktan sonra gidip de avı ölmüş bulsa, onun eti yenmez Çünkü bu halde başka bir sebeble ölmüş olması, düşünülebilir Fakat böyle beklemeksizin hemen gidip de avı yaralı olarak ölmüş bulsa, eti yenebilir Buna göre hükmen bir boğazlama bulunmuş olur

  6) Ava saldıran öğretilmiş hayvan da, bir süre durmayıp hemen ava doğru yürümelidir Buna öğretilmemiş başka bir hayvan da eşlik etmelidir

  Pars gibi öğretilmiş bir hayvanın, salıverildikten sonra dinlenmek için değil de, avını avlamak için hile olarak bir yere saklanıp duruvermesi, zarar vermez

  7) Av köpekleri gibi öğretilmiş azı dişli av hayvanları, tuttukları avların etinden kendileri hiç yememelidir Eğer bu avcı hayvanlar, tuttukları avları parçalayıp etlerinden yiyecek olurlarsa, artık avlanan hayvanların etleri yenmez Fakat tırnaklı olan öğretilmiş hayvanların tutup etlerinden yedikleri hayvanlar, insanlar tarafından da yenir Çünkü bu ikinci kısım hayvanların öğretilmiş olmaları, yemeyi terk suretiyle değildir; çağrıldıkları zaman geriye dönüp gelmeleri iledir

  Avla İlgili Çeşitli Meseleler  Avlanacak birçok hayvan için bir Besmele yeterlidir Şöyle ki: Avcı silâh atarken veya öğretilmiş hayvanı salıverirken bir kez "Bismillâhi Allahü Ekber" dedikten sonra bir kaç hayvan aldığı yara sebebiyle ölmüş olsalar, hepsinin etleri yenebilir

  Yine, bir kimsenin belli bir av hayvanına Besmele ile attığı ok veya kurşun, diğer bir avı yaralayarak öldürse, onun da eti yenebilir Çünkü bu şekilde yapılan Besmele, o belli ava değil, atılan alete veya salıverilen hayvana aittir Bununla beraber yükümlülük, güce göredir Avcının gücü ise, yalnız atmayadır, yoksa dilediği ava isabet ettirmek değildir

  Bir ava karşı öğretilmiş bir köpeği veya doğan gibi diğer bir hayvanı Besmele ile salmak da bu hususta kurşun atmak hükmündedir Fakat avcı bir alet üzerine Besmele okuduğu halde, diğer bir aleti atacak olsa, bu aletin isabet edeceği avın eti, o av Besmele ile kesilmedikçe yenmez

  Aynı şekilde, bir kimse boğazlamak üzere olduğu bir hayvanı, Besmele okuduktan sonra bırakıp da onun yerine önceki Besmele ile başka bir hayvanı boğazlayacak olsa, bunun eti helal olmaz Çünkü bu ikinci hayvan üzerine Besmele yapılmamıştır

  Atılan bir kurşundan aldığı bir yara sonunda henüz elde edilmeden ölen veya bir av köpeğinin açtığı yaradan dolayı hemen ölen bir av yenebilir Fakat atılan taşın ve diğer bir merminin sadece ağırlığından dolayı yara bulunmaksızın ölen veya bir av köpeğinin sadece çarpmasından veya boğmasından dolayı ölen bir av, yenmez Çünkü yaralama, hükmen bir boğazlamadır Yara bulunmayınca, boğazlama da yapılmamış olur Kabul edilen fetva budur

  Av hayvanının yenebilmesi için, sadece yaralama yeterli değildir Bununla beraber kan da akmış olmalıdır Fakat bazı alimlere göre kan akması şart değildir Diğer bazı alimlere göre de, yara büyük ise, kan çıkması gerekmez, değilse, gerekir

  İmam Ebû Yusuf ile İmam Şafiîye göre, aslında yara gerekli değildir Yara bulunmasa da, öğretilmiş hayvanların öldürdükleri hayvanların etleri yenebilir

  Dişli öğretilmiş hayvanlar, tuttukları avların kanlarını içseler veya sahiblerinin kendilerine atacağı et parçalarını yeseler veya sahibleri avı elde ettikten sonra bunun etinden yiyecek olsalar, bu işler avlanmış olan hayvanın etinin yenmesine engel olmaz

  Yaralı olduğu halde henüz canlı iken elde edilen bir av, besmele ile boğazlanmazsa, eti yenmez Ancak ele geçen bir hayvanın hayatı, yeni boğazlanmış bir hayvanın hayatı gibi hemen sönmek üzere ise, onun boğazlanması gerekmez Bununla beraber boğazlanması daha iyidir

  Öğretilmiş bir av hayvanı, avladığı avı yaraladıktan sonra, yere çarpıp tekrar yaralayarak öldürse, eti helal olur Çünkü tutacağı avı bir defa yaralayıp tekrar yaralamaması hayvana öğretilemez Onun için bu bağışlanmıştır

  Avcı tarafından atılan bir şeyle yaralanan bir av, ilk önce yere düşüp de hemen ölse, yenebilir Çünkü bundan kaçınmak mümkün değildir Fakat suya, dam üzerine veya bir ağaç üzerine, oradan da yere düşerek ölse, eti yenmez Çünkü su ile veya dama düşmekle veya ağaca çarpmakla ölmüş olması düşünülebilir

  Fakat başka bir görüşe göre, eğer aldığı ilk yara hemen öldürücü bir yara ise, eti yenebilir, değilse yenmez

  İki avcıdan biri silâh atarak bir avı yaraladığı halde, diğeri de silâh atarak öldürse, bakılır: Eğer bu iki avcıdan biri silâh atıp da avı kaçamaz hale getirdikten sonra, diğeri de silâh atarak onu öldürse, eti yenmez Çünkü bu takdirde o avı tutup boğazlamak mümkündür Artık ikinci avcı, bu avın yaralı durumundaki kıymetini birinci avcıya öder Fakat bu av, ilk yaradan dolayı, artık yaşaması umulmayacak bir hale gelmişse, eti yenebilir Çünkü bu durumda ölmesi, birinci avcının silâhına bağlanır, ikinci avcıya da kıymet ödemek gerekmez

  Yakınlık kazanmış olan av hayvanlarını da boğazlamak gerekir Evde beslenen geyik gibi

  Aksine olarak koyun ve deve gibi ehil bir hayvan yabanileşip de ele geçirilmesi zor olsa veya kuyuya düşüp de boğazlanması mümkün olmasa, herhangi bir alet veya silahla yaralamak (mesela kurşun atmak) suretiyle öldürülmesi caiz olur Böylece eti yenir Çünkü o hayvanın gerçekten boğazlanması, imkansız olmuştur

  Bir kimse öğretilmiş hayvanı, Besmeleyle bir ava gönderdiği halde o hayvan, arka arkaya birçok av hayvanlarını avlayacak olsa, hepsi de yenebilir

  Yine, bir ava attığı ok veya kurşun birkaç av hayvanına isabet ederek bunları yaralasa ve öldürse, hepsi de yenebilir

  (İmam Malik'e göre, ilk avlanan yenebilir, diğerleri yenmez Çünkü bu İmama göre, ava hayvanı göndermek veya silâh atmak halinde avı belirlemek şarttır Bu belirleme ise, yalnız birinci av için olmuştur)

  "Doğrusunu en iyi bilen Allah'dır ve asıl güzel olan Allah katında güzel olandır"
   
Kutucuğu Tıklayın:
Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş