El Mümin esmasının anlamı

Konu, 'Ayet, Dua ve Hadis' kısmında Nursena tarafından paylaşıldı.

 1. Nursena

  Nursena Admin

  EL MÜMİN kullanırını kendine inandıran, kullarını hidayete erdiren bizleri mümin olarak huzuruna al. El Mümin ismini bilip buna göre amel edenlerden eyle.

  Emn, ve emân masdarından. Kur’ân-ı Kerîm’de yalnız bir yerde geçer. Kelimenin bütün sözlük anlamları ve bunların çağrışımları dikkate alınarak anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Genel olarak da İNANAN (taşdik eden) ve GÜVEN VEREN anlamları etrafında yoğunlaşılmıştır. Her iki anlamla ilgili olarak Allah (c.c) hakkında ifade ettikleri hususlar şunlardır :
  GÜVEN VERİCİ : Bu da umûmî ve hususi olmak üzere ikiye ayrılır. Umumîsinde hak ediş sözkonusu olmaksızın varlığın istifadesi sözkonusudur. Hususisindeyse insanın hak edişi ile istifadesi sözkonusudur.
  1–Allah (c.c), umumî olarak her varlığa bir güven vermiştir. Göğün üzerlerine düşmesinden, yerin yarılmasından, yıldızların düşmesinden, vahşi hayvanların saldırısından…
  2–İnsana, zulmetmeyeceğine dair bir gücen vermiştir. “Ey kullarım zulmü kendime haram kıldım, siz de birbirinize zulmetmeyin.” (Kudsi Hadis)
  3–Sünnetullah’ı belirleyerek güven vermiştir.
  4–Ahirette kendisini tevhid eden kullarını azaptan uzak tutacağına dair güven vermiştir.
  TASDİK EDEN :
  1–Allah (c.c) kullarına olan va’dini, dünyada aynen gerçekleştirerek tasdik eder.
  2–İnanan kullarının kendisi hakkındaki ümitlerini gerçekleştirerek tasdik eder.
  3–İnanan kullarının imanlarını tasdik eder.
  4–Kendisi, kendisinden başka ilâh olmadığını tasdik eder.
  [​IMG]
  5–Peygamberleri vahyi ve mücizeleriyle tasdik eder.
  6–Hesap günü Ümmet-i Muhammed’in diğer ümmetler hakkındaki şahitliklerini tasdik eder.
  Mutlak mümin (emin kılan) Allah’tır (c.c). bütün emn ü eman O’na râcidir. O vermedikçe kimse emniyet bulamaz. O, emniyet sebeplerini ve yollarını açıklamış, korku yollarını da kapatmıştır. “Lâilâhe illallah sözü benim kalemdir, her kim kaleme girerse azabımdan emîn olur” sözü ile insanı asıl korku olan ahiret korkusundan kurtaracak siperi de göstermiştir.
  Allah’ın (c.c) en büyük nimeti iman, sonra da emniyettir. İnsanın her an canı, malı, ırzı için korku ve endişe içinde olması insan için en büyük azap ve huzursuzluk olurdu. İnsanın kendisi gibi insanların hatta bütün varlıkların paylaştığı nimetleri nimet saymamak, nimet olduğunu fark etmemek gibi bir gafleti var. Halbuki O, mümin-i mutlaklığından bizi boşlukta duran bir dünyada, boşlukta duran sema ve yıldızların altında, dağların dibinde, denizlerin kıyısında bunların hiçbirisinin korkusunu duymaksızın emîn bir şekilde yaşatıyor. Yaşadığımız bir deprem korkusu bu emniyetin ne büyük bir nimet olduğunu bize göstermeye yeter. Nasıl kâinatta canlı, cansız bütün varlıklar O’nun verdiği emniyetten istifade ediyorlarsa, dünyada da halifesi olarak yarattığı insanın emniyetinden de herkes ve her şey istifade etmelidir. Mümin kelimesinin inanan insanı ifade eden anlamından çok güven veren anlamının gündeme getirilmesi bugün açısından oldukça önemlidir. Emniyet sosyal bir erdemdir, sosyal ilişkilere ortaya çıkar. Canlı ve cansız varlıklarla ilişkilerimiz emin olup olmadığımızı da yansıtırlar. İnsanın eminliği dürüstlüğü ile çok yakından ilgilidir. Kendi çıkarlarını öncelememek, başkalarının sahip olduklarına göz dikmemek, insanın güven verici olmasını da sağlar. Diliyle kendisine güvenilebileceğini ifade etse bile, diğer insanlar bu sözün doğruluğunu niyet ve yapıp ettikleriyle test ederler.
  İmanın gereği, müminlerin birbirlerini sevmeleri, seleflerine dil uzatmamaları, kusurlarına bakmayıp mağfiretleri için duâ etmeleri, hiçbir mümine kin beslememeleridir.
  İbn-i Ömer den : Allah(c.c) bir kulu helâk etmeyi murad edince ondan HAYA’yı alır. Haya alındığında herkesin nefret ettiği biri olur. Böyle olunca da ondan EMANET alınır. Emanet alınınca hain tanınan biri olur. Bu defa da ondan RAHMET alınır. Rahmet alınınca da lânet edilen kovulmuş biri olur. Böyle olunca da İSLÂM BAĞI alınır. (Kütüb-i Sitte Terc. 17/7224)
  Müslüman, müslümanların elinden ve dilinden selâmette olduğu kimsedir. Mümin insanların kanları ve malları hususunda emîn oldukları kimsedir.
  Nefsimi elinde tutana yemin ederim ki, komşusu tehlikelerinden emin olmayan kul cennete giremez.
  Belirli aralıklarla yapılan Dünya Değerler Araştırması verilerine göre Türkiye güven düzeyinin en düşük olduğu ülkelerden biri. 1990 da yapılan araştırmada “çoğu insana güvenirim” diyenlerin oranı %10 düzeyinde iken, 1997 de aynı araştırma tekrarlandığında düzey % 6,5 e gerilemiştir. Başka bir deyişle yedi senede birbirine güven duygusu % 35 azalmış durumda. 40 Ülke arasında Türkiye Brezilya’dan sonra insanların birbirine en az güvendiği ülke. Rusya’dan bile geride. Bunun etkisi her yerde (siyasi, ekonomik, askeri, ticari…) görüldüğü gibi gönüllü kuruluşlarda da ortaya çıkıyor. Güven bunalımı ortak hedefler doğrultusunda işbirliği yeteneklerini kısıtlıyor. 1997 de yapılan PİAR Profil araştırmasına göre hiçbir toplumsal örgütlenmeye üye olmayanların sayısı % 90,8’dir.

  Bu ismiyle Allah(c.c) :
  1–Varlıklara umumi güven vermiştir.
  2–Sünnetullah’ı bildirerek kudretine karşı güven vermiştir.
  3–Zulümden emin kılmıştır.
  4–İnananları ebedî azaptan emin kılmıştır.
  5–Vaadlerini gerçekleştirerek kendisini tasdik etmiştir.
  6–Kendisini tasdik etmiştir.
  7–Peygamberlerini mucizelerle tasdik etmiştir.
  8–İmanları tasdik ile kabul etmiştir.
  9–Hususî emniyetini (dünyada ve ahirette) kazanma yollarını göstermiştir.
  10–Korku sebeplerini de göstererek insanları özel emniyetini kazanmaya da teşvik etmiştir.

  Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz :
  1–Dost düşman kendisinde emîndiler,
  2–Kendi çıkarını önceleyen bir davranışı olmamıştır,
  3–Kendisinden kimse kötülük, zarar görmemiştir.
  4–Kötülüğe kötülükle karşılık vermemiştir.,
  5–Tasdiki tamdır,
  6–İnsanlara vahyi ulaştırmada emîndir,
  7–Müminlerin birbirlerine güvenmeleri, güven vermeleri için buyruklar iletmiştir.

  Mümine gereken :
  1–Tasdiki tam olmalı,
  2–Varlıklar elinden ve dilinden emîn olmalı,
  3–Güven duygusunu geliştirmeli, yaygınlaştırmalı,
  4–Kendi çıkarlarını öncelememeli,
  5–Başkalarının çıkarlarını öncelemeli,
  6–Eminliğini zedeleyecek her türlü söz ve davranıştan uzak olmalı.
   

Sayfayı Paylaş