1. #1

  Yazar : Nursena çevrimdışı

  Sponsorlu Bağlantılar

  El-Cami anlamı

  Cenabı hak tüm insanları bir çatı altında toplasın. El Cami isiminin anlamını merak edenler için El-Cami esmasının anlamı.

  Toplamak, bir araya getirmek anlamındaki cem’ El-Cami anlamı kökünden sıfattır. Toplayan, bir araya getiren, buluşturup birleştiren anlamındadır.

  Cami’ ismi, hem dünya hem de Âhiret hayatıyla ilgilidir. Ayrıca cami’ ismi Allah’ın bütün övgüleri, övülecek nitelikleri, güzellikleri kendinde toplamış bulunduğunu da (yani medayih, mehasin ve fezaili) anlatır. Gerçekten de hiçbir toplulukta, hiçbir hoşa gitmeyen, çirkin bir hâl, bir kötülük, güzelliğe aykırı, bir husus Allah’la ilişkili hâle getirilmemiştir.

  Cenâb-ı Hakk, parçaları daha küçük zerrelerden birleştiren, zerrelerden birleştirerek yarattığı parçaları bir araya getirip yeni başka terkipler yapan, bu terkiplere çok özel yapılar kazandıran, özel yapılar kazandırmak için zerreleri bir araya getirip birleştirendir.
  Ölüp parçaları arasında irtibatları kesilip darmadağınık olan, yaratılmadan önceki hâllerine geri dönen zerreleri bir araya getirip, dağılmadan önceki hâllerine tekrar geri getirecek olandır.

  Bu dünyada bir araya gelmeyen haklı haksız, zalim mazlum, suçlu suçsuz, müstekbir mustazaf insanları ahrette bir araya getiren, sadece bir araya getirmekle kalmayıp aralarındaki meseleleri hallüfasl edip sonuca ulaştıran, cennet ve cehennemde herkesi bir araya getirecek olandır.

  “Toplamak, bir araya getirmek, birleştirmek” var olan ama terkip hâlinde bulunmayan, veya terkip hâlinde bulunup da sonradan dağıtılan âdeta önceki hâline dönüştürülüp yok edilen, yani terkipten önceki hâline tekrar gelen varlıklarla ilgilidir.

  Cenâb-ı Hakk aynı zamanda, basit varlıkları, birbirlerine karşı olumsuz özellikleri bulunmasına rağmen onlar üzerinde hükümranlığını ve kendilerinden bulunan o özelliklerin de kendi hükümranlığına dahil olduğunu, kendilerinden bağımsız olmadıklarını göstermek için onları, zıtları varlıklarla bir araya getirerek terkiplerle yeni yaratıklar oluşturur.

  Daha sonra ölümle bu terkip hâlindeki varlıklar tekrar basit ilk hâllerine dönüşüp tabiata karışırlar. Kıyamet gününde ikinci defa toplayış, bir araya getiriş gerçekleşir. İlkine yaratılış bir araya getirişi, cem’i adı verilir. İkincisine de diriliş bir araya getirilişi, cem’i denir.

  Diriliş cem’ini, hükümranlığını gerçekleştirmek, göstermek, yükümlü kıldıklarının yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerine bakıp ona göre karşılıklarını vermek, yükümlü kılmadıklarının aralarındaki hukuku gözetip gözetmediklerini gösterip hakları sahiplerine ödemek; haklaşma eylemini gerçekleştirmek gibi maksatlarla yapar.

  Cenâb-ı Hakk;

  1 - Gelmesinde hiçbir şüphenin bulunmadığı günde insanları toplar:

  El-Cami anlamı
  Onları gelmesinde şüphe edilmeyen bir gün için topladığımız….(3 – Âl-i İmran:25)

  El-Cami anlamı
  Rabbimiz, gelemsinde şüphe edilmeyen gönde insanları mutlaka toplayacak olan sensin. (3 – Âl-i İmran: 9)

  El-Cami anlamı
  Mahşer gününde sizi toplayacağı gün, işte o gün zarar günüdür. (64–Tegâbün:9)

  El-Cami anlamı
  Bu ayrım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. (77 – Mürselât: 38)

  2 - İnsan, çürümüş toprağa karışmış kemiklerinin bir araya getirilemeyeceğine inanır. Allah da parmak uçlarına kadar toplayabileceğini gösterir,

  El-Cami anlamı
  İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanır? Evet, birim, onun parmak uçlarını bile aynen eski hâline getirmeye gücümüz yeter. (75 – Kıyâme: 3-4)

  3 - Hak ile hükmetmek üzere toplar:

  El-Cami anlamı
  De ki: Rabbimiz hepimizi bir araya toplayacak, sonra aramızda hak ile hükmedecektir. O, en âdil hüküm veren, (her şeyi) hakkıyla bilendir. (34 – Sebe: 26)

  4 - Allah dileseydi insanları hidayet üzere birleştirir, bir araya getirirdi, bir hikmet dolaysıyla bir araya getirmedi:

  El-Cami anlamı
  Allah dileseydi, elbette onları hidayet üzere toplayıp birleştirirdi, o halde sakın cahillerden olma. (6 – En’am: 35)

  5 - Rasûlleri, ümmetleriniz size ne cevap verdi? diye sormak üzere toplar;

  El-Cami anlamı
  Allah’ın peygamberleri toplayıp da “size ne cevap verildi” dediği gün…(5 – Mâide: 109)

  6 - Münâfıkları ve kâfirleri cehennemde toplar;

  El-Cami anlamı
  Elbette Allah münâfıkları ve kâfirleri cehennemde bir araya getirecektir. (4 – Nisâ: 140)

  TASAVVUFTA CEM’: Cem’, dağınık şeylerin bir araya getirilmesi, tefrika ise toplu olanların ayrılması demektir. Cem’e erdiğin zaman sadece Allah dersin, başka bir şey demezsin. Fark (tefrika) hâlinde ise dünya, Âhiret, kâinat dersin. Cem, yaratıkları ve kâinatı dikkate almaksızın Hakk ile irtibat kurmayı ifade eden mücmel bir lâfızdır. Tefrika ise kâinat ve varlıklara işaret eden hususları anlatan mücmel bi lâfızdır.

  Hakk, kime fiillerini, taât ve muhalefetlerini gösterirse o tefrika sıfatıyla nitelenmiş bir kuldur. Her kime de Allah kendi fiillerini, tasarruflarını gösterirse (yani kul fiilleri kendine ait görmez de onları kendinde yapanın Allah olduğunu, her işi onun sevki, kudreti ve tercihiyle yaptığını anlarsa) o da cem’ sıfatıyla nitelenmiş bir kuldur. Halkı var görmek tefrika, Hakkı var görmekse cem’dir.

  Halk vardır demek tefrika, sadece Hakk vardır demek cem’dir.
  Hakk’ı halksız temâşa etmek, halka değil sadece Hakk’ı seyretmek, bütün eşya ve varlıkların Allah sayesinde mevcut olduklarını görmek, her şeyi Allah’tan görmek ,salikin kendini de halkı da görmeyip sadece hakikat sultanını görmesidir. Tefrika masivayı görmek, cem’ mâsivayı Allah’la kaim olarak görmek, cem’ul cem’ ise Hakk’tan başka hiçbir şeyi görmemek hâlidir.

  Bu ismin Cenâb-ı Hakk için ifade ettiği anlamlar;

  1 - Allah kıyameti cem’ günü diye isimlendirmiştir. Zira o gün Allah, öncekilerle sonrakileri, insanla cini; sema ehli ile arz ehlini, her insanla amelini, zalimle mazlumu, nebîlerle ümmetlerini, günahkârlarla cezalarını, itaatkârlarla sevaplarını, cennetle ehlini, cehennemle ehlini.. bir araya getirecektir.
  2 - Bu dünyada, varlıklar üzerinde hükümranlığını, birbiriyle uyumlu parçalardan meydana getirerek, veya uyumlu olmayan parçalardan meydana getirerek; veya birbirine zıt ,düşman, parçalardan meydana getirerek gerçekleştirir,
  3 - Dünyada insanları, gönderdiği “din”ler, “kitap”lar ve “peygamberler” etrafında bir araya getirir,
  4 - Dünyada insanları ülfet sebepleriyle bir araya getirir (ülfet sebepleri, din, nesep, evlilik, muhabbet, iyilik ve ihsan)
  5 - Kendilerinden razı olduğu insanlarda, razı olduğu nitelikler, mükâfatlar, lütuflar… bir araya getirir,

  Aleyissalâtü vesselâm efendimizin bu isimden nasibi;

  1 - Bir arada bulunan ne varsa onları bir araya getirenin Allah olduğunu bilmek ve inanmak,
  2 - Allah’ın, kendisini insanları bir araya getirmek için seçtiğine inanırdı. Cenâb-ı Hakk’ın bu maksadının gerçekleşmesine engel olacak her şeyden kaçınırdı. İnsanların kendi etrafında isteyerek bir araya geleceği bir tarzı hayatın sahibiydi,
  3 - İnsanların bir araya gelmelerini engelleyecek bir söz, bir fiil, bir durum, bir kanaat… asla kendisinden çıktığı görülmezdi,
  4 - Bana aranızdaki ihtilaflardan, hasımlaşmalardan söz etmeyin zira ben hepinizin karşısına, gönlünde hiçbir yanlış kanaat taşımaksızın çıkmak isterim derdi,
  5 - İnsanların imrendikleri hâl ve faziletleri, kemâlleri üzerinde bir araya getirmeye çalışırdı,
  6 - Kendisine inanan insanları her gün, her hafta, her yıl bir araya ibadet vesilesiyle bir araya getirirdi.

  Bizim bu isimden almamız gereken nasip;

  1 - Bir araya getirmek istediklerimizi Allah’tan başkasının getiremeyeceğine inanmak ve sadece Allah’ı razı etmeye uğraşmak,
  2 - Dînimiz, peygamberimiz ve kitabımızın etrafında bir araya gelerek bunları gönderen Allah’ı takdisi gerçekleştirmek,
  3 - Bir müminde bulunması gereken fezâil, mehâsin ve medâyihi kendimizde, çocuklarımızda, diğer müminlerde bir araya getirmeye çalışmak,
  4 - Müminlerin beraberliklerine engel olacak hususlarla savaşmak, onarlı uzaklaştırmak,
  5 - Herkesin, bir arada bulunmaktan hoşlandığı, zevk aldığı, faydalandığı bir insan olmaya çalışmak,
  6 - Müminlerin, bizimle bir arada bulunmalarını engelleyecek üsluplardan, tarzlardan, çirkinliklerden uzak olmak.

  PAYLAŞ

 2. #2

  Yazar : Murat çevrimdışı

  Herşey en güzel toplayan birleştiren Allah cümlemize Cenneti Rıdvanda buluştursun. Amin.


 3. #3

  Yazar : Compagno çevrimdışı

  Haşr günü kaste


 • Bu konuyu beğendiniz mi?

  El-Cami anlamı

  Güncel Beğeni


  Değerlendirme: Toplam 1 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi 5.00 puandır.

Hızlı Cevap Hızlı Cevap

İstanbul Ne Zaman Fethedilmiştir ?

Resim Yükle

 El-Cami anlamı

ya cami anlamı el cami anlamı el cami ya cami esması anlamı el cami ne demek ya camii anlamı ya cami esmasının anlamı ya cami ne demek ya cami fazileti ya cami anlamı nedir el camii anlami ya cami anlami ya cami duasi ya cami esması ya cami isminin fazileti

Gizlilik Bildirimi © 2013 yasambu.com All rights reserved.

Bu sitede yer alan yazıların tümü, bilgi edinmek isteyen ziyaretçiler için hazırlanmıştır. Bu bilgiler, hiç bir zaman hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır. Yazılar, sadece yazarların bilgilerini, deneyimlerini ve fikirlerini aktarmaktadır. İçeriği başkaları tarafından doğru ve geçerli bulunmayabilir. Sitede yer alan yazı ve resimlerin kopyalanması, her türlü kullanımı ve bilgilerin uygulanması sonucu doğan hukuki, ahlaki, mesleki, sağlık ve yaşamsal sorunlar sadece bu eylemi gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Bunlardan dolayı ortaya çıkabilecek hiç bir sorundan site ve yazarları sorumlu kılınamaz